Migrationsöverdomstolen: Familjemedlem får nekas skyddsstatus även vid ny prövning

Migrationsöverdomstolen har tidigare tagit ställning till vad principen om familjens enhet betyder då alla i familjen inte har samma behov av skydd. Ärendet gällde en familj där båda föräldrarna beviljades flyktingstatus efter överklagan, medan ett barn som fötts i Sverige nekades status. Enligt Migrationsöverdomstolen kan familjens enhet uppnås genom att familjemedlemmen får uppehållstillstånd på grund av anknytning eller ömmande omständigheter. Den nya domen rör en familj från Afghanistan som tidigare fått beslut om utvisning. Modern och en dotter hade efter en ny prövning beviljats flyktingstatus och tre års uppehållstillstånd medan en son hade fått alternativ status och tretton månaders tillstånd. Sonens ombud påpekade att vid en ny prövning kan endast skyddsskäl prövas varför samma alternativ inte finns som i det tidigare vägledande fallet. Istället riskerar familjemedlemmen utvisning. Migrationsöverdomstolen står ändå fast vid att samma status inte ska garanteras i sådana fall. Istället kan familjemedlemmen hänvisas till att påtala verkställighetshinder på nytt och kan få uppehållstillstånd av en ”särskild anledning” enligt Utlänningslagens paragraf 12:18. I det enskilda fallet behövdes det inte eftersom sonen fått tillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Mål nr UM 1579-23, MIG 2023:12