Migrationsöverdomstolen: Förvar kan fortsätta efter 12 månader genom nytt verkställighetsärende

Ärendet gäller en person som fick ett utvisningsbeslut 2017 och höll sig undan tills han greps i augusti 2022. Därefter hölls han i så kallat verkställighetsförvar fram till att hans utvisningsbeslut preskriberades den 7 augusti. Polisen beslutade omedelbart om så kallat sannolikhetsförvar eftersom det var sannolikt att han skulle avvisas. Han ansökte om asyl på nytt men hölls kvar i sannolikhetsförvar med motiveringen att det var troligt att han sökt asyl bara för att försena återsändandet. Asylansökan avslogs och han nöjdförklarade sig men Migrationsverket beslutade ändå att ta honom i verkställighetsförvar på nytt. Han överklagade och ombudet påpekade att verkställighetsförvar inte får pågå mer än tolv månader. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att det efter ett nytt utvisningsbeslut blir ett nytt verkställighetsärende och även tiden i förvar börjar räknas på nytt. Med tanke på att mannen avvikit tidigare och uppträtt i olika identiteter är det enligt Migrationsöverdomstolen inte oproportionerligt att han hålls kvar i förvar.

Mål nr UM 9026-23, MIG 2023:13