Migrationsverket beslutar om verkställighetsstopp till Gaza

Migrationsverket har beslutat att det ska råda stopp för verkställigheter till Gaza tills vidare på grund av det allvarliga säkerhetsläget och den humanitära situationen. Bedömningen bygger på ett PM som publicerades 10 oktober. Det är oklart vad begreppet verkställighetsstopp innebär, då det inte finns i Utlänningslagen. Enligt ställningstagandet kvarstår utvisningsbesluten och nya beslut kan fattas, men de verkställs inte just nu i väntan på hur situationen i Gaza utvecklas. Stoppet innebär inte att det föreligger verkställighetshinder i lagens mening och någon inhibition (formellt stopp) utfärdas inte – eftersom stoppet ändå gör att inga verkställigheter sker. Detta innebär att de personer som omfattas inte kommer att kunna återgå till att omfattas av LMA-lagen, eftersom detta kräver formell inhibition eller att en procedur om ny prövning på grund av verkställighetshinder har inletts. De vuxna som genom utvisningsbeslut har förlorat dagersättning och bistånd kommer alltså inte att återfå det.

RS/007/2023: Rättsligt ställningstagande. Verkställigheter till Gaza

Migrationsverket 23-10-10: Landinformation Israel-Palestinakonflikten