Migrationsverket: ”Familjens enhet” betyder inte att alla har rätt till samma status

Migrationsöverdomstolens avgörande i slutet av förra året, MIG 2022:9, refereras i en rättslig kommentar, RK/002/2023, om ”familjens enhet”. Innebörden är att familjemedlemmar inte har rätt till skyddsstatus enbart för att en person i familjen har behov av skydd. Principen om familjens enhet innebär att familjen inte ska splittras, men det kan uppnås genom att andra skäl för uppehållstillstånd får användas. 

RK/002/2023