Migrationsverket om bevislättnad för eritreaner – svårt för dem som är kvar i hemlandet

Migrationsverkets har uppdaterat sin rättsliga kommentar om möjligheten för anhöriga att få id-handlingar från Eritrea. Kommentaren rör att Migrationsverket inte kan kräva att en eritreansk medborgare ska betala den skatt som eritreanska myndigheter kräver eller underteckna ett ångerbrev som kan medföra repressalier mot kvarvarande släktingar, eller att genomföra en illegal resa med risk för att inte kunna återvända till exempelvis Etiopien. Dessa förhållanden som enligt kommentaren gäller oavsett vilken status anknytningspersonen har i Sverige, har inte ändrats. Om personen befinner sig utanför Eritrea kan främlingspass istället utfärdas. När det gäller familjemedlemmar som fortfarande befinner sig i Eritrea finns inte samma krav på skatt och ångerbrev, men en avvägning måste göras i det enskilda fallet om det är rimligt att kräva att personen kontaktar hemlandets myndigheter, och om det gäller ett barn, ifall barnet kan beviljas eget pass. Även detta finns kvar i kommentaren. Det som har förändrats är stycket om problemet att främlingspass inte kan utfärdas till någon som befinner sig i hemlandet. I den föregående versionen stod att ansökan om uppehållstillstånd inte behöver avslås bara för att tillståndet vid tillfället inte kan utnyttjas. I den nya versionen är detta ersatt med det korta konstaterandet att det krävs pass för att få uppehållstillstånd.

RK/004/2021, version 2: Eritreanska anknytningsärenden och möjligheten att få handlingar från hemlandets myndigheter