Migrationsverkets ställningstagande om rätten till bistånd vid beslut om utvisning mm

Rätten till bistånd vid beslut om avvisning eller utvisning behandlas i ett nytt rättsligt ställningstagande, RS/006/2023. En mängd olika situationer där bistånd enligt LMA-lagen (bostad och dagersättning) kan eller inte kan återfås tas upp. En av grundreglerna är att bistånd som upphört efter beslut om utvisning kan återfås om personen beviljas inhibition till exempel i samband med att en ny prövning beviljas. Men det finns flera undantag till denna regel, bland annat att den som lämnat Sverige och kommit tillbaka inte kan få tillbaka biståndet och detta gäller även barnfamiljer. Ett annan undantagssituation uppstår om den som vid ett tillfälle återfått bistånd förlorat det på nytt genom att inhibitionen upphört och sedan åter beviljas inhibition. I den situationen återfås inte biståndet. En person som är utvisad på grund av brott återfår inte heller LMA-bistånd även om en ny asylprövning beviljas med inhibition.

RS/006/2023