Nu finns Goda Råd i pdf-version på svenska!

Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige är en handbok för asylsökande och för personer som fått uppehållstillstånd eller avslag. Handboken innehåller information om vad som krävs för att få uppehållstillstånd i Sverige och hur proceduren går till. Där finns också ett kapitel om situationen som asylsökande och hur det blir efter beslut, med uppehållstillstånd eller med avslag. Särskilda avsnitt tar upp hur asylskäl bedöms för kvinnor, hbtqi-personer, konvertiter, personer som utsatts för tortyr och för barn. 

Goda Råd ges sedan 2007 ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, som är en ideell organisation utan koppling till myndigheterna. FARR vet från medlemmarnas erfarenheter att det är komplicerat att söka uppehållstillstånd i Sverige och många får avslag. Handboken har kommit till för att asylsökande och anhöriga ska känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vad det står i lagen. Lagen har ändrats många gånger och därför har också Goda Råd skrivits om. Goda Råd version 6 kom ut i maj 2022.

Hämta Goda Råd från farr.se/goda-rad/

Läs mer om FARR och aktuella asylfrågor på farr.se

Det går utmärkt att även beställa ett eller flera exemplar av Goda Råd i tryckt version. Betala först 100 kr per ex du vill beställa till Swish 1233278983 eller plusgiro 520890-5. Skriv GODA RÅD som meddelande. Klicka sedan här och följ instruktionerna.