Nya riktlinjer om Afghanistan

Artikeln är uppdaterad 20 januari och 24 januari gällande hur du kan göra som har ett tillfälligt uppehållstillstånd!

Migrationsverkets har nu publicerat ett nytt ställningstagande om hur asylansökningar som rör Afghanistan ska bedömas, efter att talibanerna tagit över makten i landet. Migrationsverket kommer nu att börja behandla och fatta beslut om asylansökningar från afghanska medborgare igen efter en tids paus. Enligt Migrationsverket har situationen i Afghanistan förändrats så mycket att i stort sett alla som har ett verkställbart utvisningsbeslut ska beviljas en ny prövning om de begär det. Här följer några råd för dig som har ett sådant beslut om utvisning till Afghanistan.

Läs mer om innehållet i ställningstagandet längst ner på sidan

Vad är ett verkställbart utvisningsbeslut?

Ett verkställbart utvisningsbeslut är ett beslut som inte kan överklagas längre. För det mesta betyder det att du överklagat så långt det går och fått nej tre gånger. Det kallas också för lagakraftvunnet beslut eller slutligt beslut. Om du har fått tillfälligt uppehållstillstånd eller inhibition eller väntar på en ny prövning så kan det slutliga utvisningsbeslutet finnas kvar men är inte verkställbart just nu.

Ny prövning kommer inte automatiskt

Du som vill ha en ny prövning av ditt slutliga beslut i asylärendet behöver begära det. Det gör du genom att lämna in en ansökan om verkställighetshinder – det kallas också för ”VUT”. Ingen kommer att få en ny prövning automatiskt. Men det är klokt att vänta med att skicka in en ansökan tills du har pratat med en jurist eller annan kunnig, så att du förstått vad du behöver skriva. Känner du någon advokat du gillar, fråga om den kan vara din advokat i den nya prövningen. Man brukar oftast få den man föreslår. Det kan vara så att du har så extra starka skäl att få stanna att du inte behöver advokat. Men det är svårt att veta på förhand hur Migrationsverket ser på skälen.

Hur ska det gå till att prata med en advokat innan man lämnar in VUT?

Du har inte rätt till advokat som Migrationsverket betalar förrän du beviljats en ny prövning. Men det går att fråga en advokat i förväg om hen vill bli föreslagen. En del advokater kan i så fall hjälpa till med VUT. Men om inte det går så får du försöka tänka igenom själv vad som ska vara med, kanske ihop med någon annan som kan hjälpa till att läsa vad Migrationsverket säger. Ansökan behöver inte skickas in precis idag. Huvudsaken är att den blir ordentligt gjord. Sedan får du prata igenom den igen med advokaten före intervjun. 

Stoppet för utvisningar har tagits bort

Alla eller nästan alla som ansöker kommer antagligen att få en ny prövning – men alla kommer inte att få ja till ett uppehållstillstånd. Det blir ungefär som en ny asylprocedur med en ny intervju. Om du inte ansöker om ny prövning så kan det hända att ditt utvisningsbeslut börjar gälla igen, eftersom stoppet för utvisningar har tagits bort. Det är inte riktigt så farligt som det låter, för vi vet inte om Afghanistan verkligen kommer ta emot tvångsutvisade och det verkar inte som att Migrationsverket tänker pressa på om detta just nu. 

Kan vem som helst gripas för att bli utvisad nu?

Nej, inte vem som helst. 

 • Om du har fått ett personligt beslut om inhibition så kan din utvisning inte verkställas just nu, om du inte får brev om att inhibitionen tagits bort. 
 • Har du ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen så kan du inte heller bli utvisad så länge detta gäller. 
 • Om din utvisning är preskriberad (det som händer fyra år efter datum för slutligt avslag) så finns det inget utvisningsbeslut längre – skulle du bli gripen kan du söka asyl igen. Om du vet att ditt ärende har preskriberats är det bäst om du söker asyl så snart som möjligt.
 • Om du fortfarande är asylsökande och inte har fått slutligt avslag eller om du redan väntar på svar på en ansökan om VUT, så är det också lugnt. 

Om något av det här gäller dig så kan du absolut ta tid på dig att ta reda på om du behöver göra en VUT, och i så fall när.

Jag känner ingen jurist och vill inte vänta. Jag vill skicka in en ansökan om verkställighetshinder NU. Hur gör jag?

FARR har frågat Migrationsverket som säger att det går bra att skriva ett kort meddelande att man vill ha ny prövning. I vanliga fall bör man skriva en längre, mer genomarbetad ansökan för att kunna få ny prövning.

Du behöver ha ditt beteckningsnummer/ärendenummer. Det finns på ditt LMA-kort, och står även högst upp till höger på alla papper från Migrationsverket. .

 • Tag ett papper och skriv överst:
  ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV VERKSTÄLLIGHETSHINDER 
 • Skriv ditt namn och ditt beteckningsnummer (LMA-nummer)
 • Skriv också ditt namn och adress, telefonnummer plus e-postadress om du har.
 • Skriv att du har utvisningsbeslut till Afghanistan men att det inte går att verkställa för att talibanerna har tagit över landet och det gör att det har blivit farligare för dig.
 • Skriv att du vill ha en ny prövning och advokat (offentligt biträde). Om du redan har frågat en advokat som vill företräda dig så kan du skriva advokatens namn också. 
 • Skriv att du kommer berätta mer när du får en ny prövning.
 • Skriv under papperet med din namnteckning.
 • Lämna in det till Migrationsverket eller skicka det som epost till migrationsverket@migrationsverket.se.

När du har skickat in det får din utvisning inte verkställas om du inte får ett avslag igen.

Vad är skillnaden mellan ansökan om ny prövning och VUT? 

Det är samma sak. Det du gör är att du skriver till Migrationsverket att det finns ett hinder som gör att utvisningsbeslutet inte kan verkställas (genomföras). Du vill alltså ha ”uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder” – det förkortas VUT. Migrationsverket kan svara ja och ge dig uppehållstillstånd. Men det gör de väldigt sällan. Istället kan de svara att du får en ny prövning. För att få en ny prövning ska det finnas nya omständigheter som gör att du behöver skydd, något som inte fanns när du fick ditt förra beslut. 

Just nu finns det en ny omständighet för alla – att talibanerna tagit över makten. Därför kan vi räkna med att alla eller nästan alla får en ny prövning. Det är därför du antagligen kommer att få en ny prövning även om du inte skriver så mycket i din ansökan. Det är en ovanlig situation. I vanliga fall är det svårt att få en ny prövning och Migrationsverket svarar oftast nej. Därför måste det i vanliga fall stå mycket i ansökan om vilka nya personliga skäl som finns. Om du har möjlighet att få hjälp och skriva mer om dina egna skäl så är det bra även den här gången, men alltså inte helt nödvändigt.

När du får en ny prövning så ska du få möjlighet att lägga till fler saker du vill ta upp. Alla skyddsskäl du har kan tas upp i den nya prövningen, även sådant som var med i asylärendet från början. Men eftersom du fick avslag förra gången blir det viktigt att visa på vilket sätt det har blivit farligare genom att talibanerna har tagit över.

Vilka skäl är viktiga att ta upp i en ny prövning?

När du gör ansökan, eller förbereder dig för den nya prövningen, så behöver du tänka på att det inte räknas som inbördeskrig längre i Afghanistan. Ingen kommer att få stanna bara för att det är oroligt. Du behöver förklara vad det är som gör att just du är särskilt utsatt, nu när talibanerna har tagit över. En viktig sak är till exempel om du är hazara/shiamuslim eller ”västerniserad” – det räknas som farligt. Kvinnor är också särskilt hotade. Men du kommer ändå behöva lägga till varför just du riskerar att bli förföljd. Varifrån du kommer, hur du lever, tidigare fiender och så vidare är viktiga att nämna. Det är också bra att ta fram dina gamla beslut för att förstå vad det var som gjorde att du fick avslag den gången.

Det bästa är om du tillsammans med din advokat eller någon annan som är kunnig kan gå igenom riktlinjerna från EU:s asylbyrå EASO. Där finns en lång lista över alla risker som Migrationsverket ska ta hänsyn till. Då kan ni se vad som gäller dig och som du behöver ta upp. Det finns särskilda listor över sådant som är extra farligt för kvinnor och för barn.
Läs mer om detta längst ner på sidan. 

Hur gör jag en ansökan om verkställighetshinder som innehåller mina egna skäl? 

Försök att göra det ihop med någon som är bra på asylfrågor, helst en jurist. Ansökan ska innehålla ditt namn och adress och beteckningsnummer. I ansökan ska stå vad det är du vill, alltså att utvisningsbeslutet ska upphävas och att du får uppehållstillstånd. Den ska också innehålla vilka nya omständigheter (skäl/händelser) som har gjort det farligare för dig att bli utvisad. Det är riskabelt att använda en färdigskriven mall som innehåller ”bra skäl” som någon annan använt, eftersom det ska vara dina personliga skäl. Huvudskäl för att få en ny prövning just nu är att talibanerna har tagit över. Men inför en ny prövning är det också viktigt att ta upp vad det är som har ändrats just för dig. Gör det gärna med hjälp av EASO:s riktlinjer.

Vad gör jag om mitt ärende är preskriberat?

Om ditt utvisningsbeslut redan är preskriberat (fyra år efter att det slutliga beslutet, oftast datum för tredje nej) så är ditt utvisningsbeslut borta. Då har du rätt att göra en helt ny asylansökan istället. Det är särskilt bra om du har personliga skäl som sjukdomar eller att du har anhöriga i Sverige som du också vill ta upp. Sådant kommer inte med i en ny prövning efter en VUT. Om ditt beslut snart preskriberas kan du vänta till dess. Men om du ändå vill göra en VUT snarast för att inte behöva vara rädd för polisen, så går det bra. Om du inte har hunnit få beslut om VUT när ditt ärende preskriberas så kommer den prövningen att stoppas och det blir en ny asylprocedur istället.

Jag har uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Kan jag söka ny prövning?

Det går att ansöka om VUT medan du har ett tillfälligt tillstånd enligt gymnasielagen, men det är inte så stor idé. Ansökan kommer inte behandlas så länge du har tillstånd. En möjlighet är att vänta på beslut och ansöka om verkställighetshinder ifall du skulle få avslag – men då riskerar du att bli papperslös och inte få jobba medan du ansöker. Därför kan det vara bättre att ansöka om flyktingstatus på grund av den nya situationen i Afghanistan, innan uppehållstillståndet tar slut. Du kan göra det genom att kryssa i rutan för att du behöver skydd samtidigt som du ansöker om förlängning.

Du kommer antagligen inte att få offentligt biträde som Migrationsverket betalar om du ansöker om skydd medan du har tillstånd. Därför är det viktigt att du själv tänker igenom dina skäl på samma sätt som om du skulle göra en ansökan om verkställighetshinder. Det bästa är om du kan ta hjälp av en advokat eller någon annan som är bra på asylfrågor.

Det är viktigt att du gör din ansökan om PUT ändå! Om du har chans att få fast arbete och permanent uppehållstillstånd så kan det vara bättre. En VUT kan ge uppehållstillstånd i tre år om du får flyktingstatusförklaring, eller annars 13 månader. Men det kan inte bli permanent från början, inte förrän du har haft uppehållstillstånd i tre år.

Om du har långt kvar till förlängning eller du redan har permanent tillstånd kan du ändå ansöka om flyktingstatusförklaring, för att få flyktingstatus och resedokument. Det finns en särskild blankett för att ansöka om flyktingstatus. 

Migrationsverkets ställningstagande:

Migrationsverkets ställningstagande heter ”Prövning av skyddsbehov m.m. för medborgare från Afghanistan – RS/089/2021 (version 2.0)” finns på länken https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46369

Viktiga punkter ur ställningstagandet:

 • Migrationsverket anser att säkerhetsläget har blivit bättre. Det råder inte längre väpnad konflikt. Men inga uppehållstillstånd kommer att återkallas på grund av detta. Läget är för osäkert för att någon skyddsstatus skulle kunna dras in.
 • Migrationsverket bedömer att det inte finns något myndighetsskydd i Afghanistan. Om någon riskerar förföljelse går det alltså inte att hänvisa till skydd från myndigheterna. 
 • Det går inte heller längre att hänvisa till ”internflyktsalternativ”. Om någon riskerar förföljelse på sin hemort går det alltså inte att hänvisa till att personen kan klara sig på en annan ort. 
 • Enligt Migrationsverket råder det inte något praktiskt verkställighetshinder eftersom det går flyg till Kabul. Den som får ett utvisningsbeslut förväntas alltså kunna återvända på egen hand. 
 • Alla överväganden om vilka som riskerar förföljelse eller andra allvarliga risker ansluter till vad EU:s asylbyrå EASO skriver i sina riktlinjer.

Lägg märke till att punkten om internflykt bara spelar roll för den som faktiskt anses riskera förföljelse eller andra livsfarliga risker på en viss plats. Punkten om myndighetsskydd spelar också bara roll för den som faktiskt anses riskera förföljelse från någon part. Samtidigt anses det inte vara väpnad konflikt – det finns enligt Migrationsverket ingen plats där det råder ”urskillningslöst våld”. Därför är frågan om vilka som anses riskera förföljelse av något skäl helt avgörande. Risk för dödsstraff, tortyr eller förnedrande behandling eller bestraffning ger också skydd, även om det i något fall inte skulle vara kopplat till förföljelse. 

EASO:s ställningstagande

Länk: Country Guidance Afghanistan 2022, och publicerades 11 novemeber 2021. Det finns på länken https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2022 .

EASO:s riktlinjer innehåller en genomgång av en rad ”riskprofiler”. 

För några ”riskprofiler” gäller att de tydligt riskerar förföljelse enligt riktlinjerna. Det är personer som är kopplade till den förra regeringen eller till de utländska trupperna, religiösa ledare som stått upp mot talibanerna, journalister och människorättsaktivister som visat sig kritiska mot talibanerna eller brutit mot deras regler, HBTQI-personer, personer som begått apostasi eller hädelse, personer av Baha’i-gruppen, män som är direkt inblandade i blodsfejd. De flesta av dessa är alltså grupper som regimen ser som fiender på grund av deras agerande. Om du tillhör en av dessa grupper måste du också kunna bevisa det i Migrationsverkets utredning.

För alla övriga riskprofiler finns en rad andra faktorer att ta hänsyn till när Migrationsverket ska bedöma om personen riskerar förföljelse. Några riskprofiler som kan komma att vara viktiga ur ett svenskt perspektiv kan vara personer som brutit mot sociala normer, personer som kan ses som ”västerniserade”, ensamstående kvinnor, kvinnor som riskerar våld eller tvångsäktenskap, personer som tillhör hazara-gruppen och/eller shiamuslimer. Flera riskprofiler berör barn specifikt, till exempel om barn kommer att hindras från skolgång. Som person kan du förstås tillhöra flera riskprofiler, vilket kan göra dig mer utsatt.

Ytterligare riskprofiler finns, men för vissa profiler som räknas upp blir EASO:s slutsats att gruppen inte löper någon större risk. Det räcker inte att läsa rubrikerna i EASO:s dokument!

Vad är EASO?

EASO står för European Asylum Support Office, på svenska Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Det är en av Europeiska unionens byråer. EASO jobbar med många olika uppgifter, en av uppgifterna är att sammanställa landinformation om länder som många sökt asyl från. EASO:s landinformation används av svenska Migrationsverket och andra EU-länders migrationsmyndigheter.

Se även Asylrättscentrums information till jurister: 

Asylrättscentrum: Ny prövning för afghaner med utvisningsbeslut – Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande

Asylrättscentrums information till sökande:

Asylrättscentrum: Vanliga frågor om rättsliga ställningstagandet om Afghanistan