FARR om lättnader i gymnasiereglerna

Regeringen har  föreslagit att personer som haft uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska kunna få permanent uppehållstillstånd om de lyckas få minst ett års anställning, istället för två som praxis har varit. FARR har svarat på remissen. Vi välkomnar förslaget bland annat med tillägg att elever i särskolan behöver få undantag från förbudet mot subventionerade anställningar.

Det ser nu ut som att förslaget inte kommer att få majoritet i riksdagen på grund av att Centerpartiet har svängt i frågan, vilket FARR beklagar.

När förslaget skrevs hade regeringen anledning att tro att det skulle få majoritet i riksdagen, bland annat eftersom Centerpartiet redan hade ställt krav på lättnader för denna grupp av ungdomar på grund av pandemin.

FARR håller med Centerpartiet om att lagstiftningen är orättvis. Många ungdomar har missgynnats genom regeländringar och långa handläggningstider och borde ha fått samma möjlighet. Detta utvecklades närmare i FARR:s remissyttrande om ”den nya gymnasielagen” när den kom. Men det är ändå alltför cyniskt att stödja gymnasiereglerna för att sedan låta de ungdomar som fått möjligheten falla på mållinjen.

FARR:s remissvar kan läsas här.