SAVE THE DATE!

FARR bjuder in till kursdag och årsmöte.

Lördag 25 mars: Kursdag
Vårens kursdag kommer lägga fokus på de delar i Tidöavtalet som berör asyl- och migrationsfrågor. Kursdagen är avgiftsfri och öppen för alla, inte bara medlemmar i FARR. Du kommer att ha möjlighet att delta på plats på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm eller online. Mer info om program och anmälan kommer. Kursdagen börjar kl. 12.30 för att underlätta resande.

Söndag 26 mars: Årsmöte
Även årsmötet kommer att äga rum på plats på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm, men även online. Vi kommer skicka ut mer information via post, men också genom kommande medlemsbrev. Alla medlemmar, såväl direktanslutna som medlemmar i FARR:s medlemsföreningar, har rätt att närvara på årsmötet men för rösträtt krävs individuellt medlemskap 2022. Årsmötet avslutas senast kl. 13.30 för att underlätta resande. 

Skicka förslag du vill att årsmötet ska behandla till info@farr.se senast den 5 mars.

FARR:s stadgar hittar du här: https://farr.se/wp-content/uploads/2021/03/stadgar.pdf.

Skriv in datumen i era kalendrar och varmt välkomna hälsar styrelsen!