Små skillnader i uppdaterade riktlinjer från Migrationsverket om gymnasielagen

Migrationsverkets två rättsliga ställningstaganden om gymnasielagen har uppdaterats. Det som ändrats är stycken som handlar om när utlänningslagen ska tillämpas före gymnasielagen. Gymnasielagen är en speciallag och ska generellt prövas först, om det uppstår att båda lagarna kan tillämpas. Ett exempel är att en person som inte klarar att få tillstånd enligt gymnasielagen kanske har ömmande omständigheter som kan ge tillstånd, vilket i så fall prövas i andra hand. Ett undantag är att den som har uppehållstillstånd som skyddsbehövande och bara har längden på tillståndet bestämd av gymnasielagen och kan få PUT enligt båda lagarna ska i första hand prövas enligt utlänningslagen, i andra hand enligt gymnasielagen. Detsamma gäller om det skulle strida mot skyddsgrundsdirektivet att tillämpa gymnasielagen. Detta har gällt redan tidigare men är nu kortare och tydligare uttryckt. Ett nytt påpekande görs i båda ställningstagandena, och det är att om en person ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen men också skulle kunna få tillstånd för studier eller fortsatta studier enligt gymnasielagen, så är det permanent tillstånd som prövas i första hand. Vidare har beteckningar på skolformerna ändrats.

RS/017/2020 ”Prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 5 § gymnasielagen

RS/018/2020 ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” 

Upload Files Drag and drop your files here or click the button to upload your files from your computer

multi file upload Drag and drop your files Max Upload: 20 MB
close image preview
image preview
Det finns redan en uppgift för detta element.
Skriv ditt meddelande i den befintliga tråden.
Här öppnade vi den åt dig.
Flyttad till mediefolder.
Filen har lagts till webbplatsens mediefolder, du kan nu använda den därifrån.
poweredby
hide sidebar icon
sidebar left
sidebar menu
sidebar menuThis Page
sidebar menuAll Pages
sidebar menuShow Complete Tasks
sidebar menuShow Internal Tasks
sidebar menuSort by Date
sidebar menuSort by Priority
sidebar menuSort by Status
Tasks
Pages
no task in sidebar
Add your comments
Click any part of the page to start collaborating
       Loading...
       link to inbox
       responsive box
       desktop iconDesktop
       tablate iconTablet
       mobile iconMobile
       Browse Comment
       So
       Ki
       Kirsti Wennerholm
       Li
       Linus Ericsson
       re
       realisatorerna
       Sa
       Sanna Vestin
       So
       Sofia sofiahayhtio@yahoo.se
       Jo
       Jobba Digitalt
       ol
       ola@jobbadigitalt.se
       Po
       Pomme Johansson Corvellec
       8
       general button icon Create a general task not tied to any page element, great for adding documents or engaging in wider project conversations.
       ×
       ×
       Godkänn sida

       När sidan är klar, klicka på den gröna knappen för att signalera till webbmastern att den här sidan är godkänd.

       något gick fel. Vänligen försök igen.
       ×
       Sida godkänd
       Skrivbord Surfplatta Mobil
       Tillbaka till standardvy
       Du har inga webbplatsutrymmen kvar

       Vad bra!
       Det betyder att du växer och tar in fler kunder! Låt det inte stoppa dig.

       Något gick fel. Vänligen försök igen.