rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel

Asylnytt 25 januari: Humanitära skäl, ska de finnas?

Lagskydd för "barnets bästa" och regeringsförslag att återinföra "särskilt ömmande omständigheter" får oppositionen att gå till attack

knapp2Mer i denna utgåva:
• Skarp JO-kritik: Migrationsverkets handläggningstider minskar inte
• EU-domstolen och Migrationsöverdomstolen tolkar "barnets bästa"
• Frontex utvidgar samarbeten - och är föremål för granskning
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Viktiga domar om barnets bästa

Migrationsöverdomstolen ger uppehållstillstånd till en fjortonåring som bott hela sitt liv utan uppehållstillstånd i Sverige. Enligt domstolen skulle det bryta mot Barnkonventionen att utvisa barnet.

EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande som slår fast att inget barn under 18 år får ges utvisningsbeslut utan att medlemsstaten innan beslutet tas har försäkrat sig om att det finns ett ordnat mottagande. Förra året har EU-domstolen också slagit fast att när barn ansöker om familjeåterförening så ska deras ålder räknas vid ansökningsdatum, inte beslutsdatum.

Läs mer...

Asylnytt 11 januari: 2020 ett tungt år - inte bara i Medelhavet

Atlantic route: Dödsolyckor och svåra förhållanden på Kanarieöarna. Balkan route: Efter brand och nedstängningar i Bosnien, tusentals utan skydd

Mer i denna utgåva:
• "Like I'm drowning" - Rapport om USA:s asylmottagande i Mexiko
• Världshälsoorganisationen rapporterar om flyktingar och Covid 19
• Så gick det för krigsflyktingarna: Frihet eller limbo, jobb och drömmar...
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 21-01-11

Sen ansökan om förlängning för studier ska behandlas

Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier enligt "gymnasielagen" ska behandlas även om den kommit in efter att ett tidigare uppehållstillstånd på grund av studier har löpt ut. Domstolen var oenig och utfallet är ett exempel på hur invecklad och ogenomtänkt lagen har blivit med alla ändringar.

Om ansökan görs efter att ett tillstånd på grund av studier löpt ut så förlorar ungdomen rättigheter som studiebidrag med mera. Den som redan har ett beslut om utvisning kommer dessutom att befinna sig olagligt i landet. Men ansökan ska ändå behandlas. Migrationsverket valde under en period att avvisa sådana ansökningar som för sent inkomna och inte behandla dem alls. Men det står inget i lagen om när ansökan ska vara inne. I början av januari 2021 beslutade Migrationsöverdomstolen i en vägledande dom att ansökningar ska behandlas även om de lämnats efter att tidigare tillstånd enligt gymnasiereglerna löpt ut.

Om din ansökan har avvisats av den här anledningen men du fortfarande går på utbildningen kan du pröva att söka på nytt!

Läs mer om förlängning

Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021.

Regeringen har skickat ut förslaget på remiss och har även skickat ut några egna tilläggsförslag. FARR finns med bland remissinstanserna och vi har publicerat vårt remissvar till den stora utredningen här på hemsidan.

Här följer en lista över de förändringar i Utlänningslagen som föreslås. Mycket liknar den tillfälliga lagen, men inte allt. Det som skiljer sig är understruket. De stycken som står i kursiv avser regeringens tilläggsförslag.

Läs mer...

Asylnytt 18 december: Strid om ändringar i migrationslagarna

Regeringen ville mildra arbetskrav för permanent tillstånd men fick backa

Mer i denna utgåva:
• Många remissvar till den parlamentariska kommitténs förslag
• Regeringen föreslår tillägg om särskilt ömmande omständigheter
• Utvisningar till Afghanistan återupptas men första planet ställdes in
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 20-12-18

Återupptagna tvångsutvisningar - den första stoppades

Tillsammans 20201208 3

På kvällen den 15 december var en tvångsutvisning till Afghanistan planerad, den första på länge. Men i sista stund ställdes flygningen in. Det brev som sju svenska organisationer nyligen sände till Afghanistans flyktingminister kan ha varit en bidragande orsak, enligt Blankspots tidigare bevakning. - men senare har orsaken uppgivits vara Corona-smitta bland personalen (Blankspot 16 dec).

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5