rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Springa på vatten

springa pa vattenLagom inför EU-valet har Annette Rosengrens reportagebok om flyktingarna i krisens Grekland kommit ut. Bokens titel Springa på vatten syftar på den omöjliga situation som en strandsatt flykting utan papper befinner sig i. Att ta sig från Grekland utan pengar eller att hitta sig en plats för att överleva i Grekland är lika omöjligt som att springa på vatten.

Annette Rosengren är forskare, men också engagerad i flyktingfrågor i Sverige, medlem i FARR:s styrelse och i Etikkommissionen. Hon intervjuar flyktingarna med etnologens nyfikenhet och aktivistens engagemang.

Boken är utgiven på Carlssons förlag.

Läs mer...

Länkar på hemsidan

Uppdatering av FARR:s hemsida: Nu finns en avdelning med länkar till ett urval av organisationer dit asylsökande och papperslösa kan vända sig för hjälp, stöd, vård, information m.m. Du hittar avdelningen under menyn "Råd & Tips". Där finns också FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" på sex språk.

Läs mer

Olika bedömningar av Somalia

En del av de asylsökande från Somalia får numera avslag, eftersom det enligt Migrationsverket inte längre råder väpnad konflikt i landet. Men utvisningar med tvång är svåra att genomföra eftersom de flesta saknar resehandlingar. Migrationsverkets senaste reserapporter gjordes från Kenya, eftersom delegationen inte kunde åka in i Somalia på grund av säkerhetsläget. FN:s flyktingorgan UNHCR beskriver situationen i Somalia som väpnad konflikt och vädjade nyligen om fortsatt skydd för flyktingarna.

Läs mer...

Deportationer med förhinder

Den 25 mars var en gruppdeportation planerad till Afghanistan. Ett tjugotal gripna personer hade samlats ihop i förvaret i Kållered utanför Göteborg och planet skulle avgå sent på kvällen. Men under eftermiddagen kom information om att planet inte fått landningstillstånd i Kabul.

Det är oklart varför flighten ställdes in, men det kan ha samband med den senaste självmordsattacken i Kabul, riktad mot ett valkontor. Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats i år enligt många iakttagare men Migrationsverkets bedömning att alla provinshuvudstäder är säkra ligger fast.

Migrationsverkets ställningstagande kritiserades den 16 mars i Radio Sweden av FARR:s ordförande Sanna Vestin. Hon påpekade att många av dem som utvisats under vintern befinner sig på flykt igen.

Hör mer i Sveriges Radio

Flera lagförslag hos lagrådet

Nyhetsbrev 24 mars: Flera lagförslag behandlas snart av riksdagen, bl.a. om barns ”ömmande omständigheter”, regler för föräldrar och tillstånd för arbete och studier

Mer i denna utgåva:
• Miljoner går till deportationer, men färre utvisningar verkställs
• Från EU-kommissionen: Nästa steg efter Stockholmsprogrammet
• Migration för global utveckling - men får de fattiga betala?

Läs hela nyhetsbrevet 14-03-24

Europe Act Now - för legala vägar

Ge skydd åt flyktingar från Syrien, öppna lagliga vägar till Europa och återförena familjer! Det är uppmaningarna från kampanjen "Europe Act Now" som lanserades den 6 mars av Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (ECRE). Mer än 100 organisationer i 34 länder står bakom kampanjen. Du kan delta på flera sätt, till exempel genom att låta en flykting använda ditt twitterkonto en vecka. Endast tre procent av flyktingarna från Syrien har sökt asyl i Europa. Ändå sker "push-backs" vid gränserna.

Läs mer...

21 mars: Demonstrationer mot rasism

gbg-demo 14-03-21

"Den 21 mars vill vi påminna om att rasismen - antingen den visar sig i våldsamheter, kläs i salongskostym eller är en del av strukturer - särskilt hårt drabbar flyktingar i Sverige och asylsökande som försöker ta sig till skydd." Det säger FARR den 21 mars, den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. Idag hålls demonstrationer i flera städer. Se även kampanjanen Fight Racism Now Sweden!

Demonstrera i Göteborg på Götaplatsen kl 17.30

Demonstrera i Malmö på Möllevångstorget kl 17.00

Demonstrera i Stockholm på Mynttorget kl 16.30Läs FARR:s stöduttalande till Asylrätt 2014 idag
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5