rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Flera utvisningar till Tjetjenien hejdade

Radioprogrammet Konflikt berättade den 1 mars om att FN:s kommitté mot tortyr har bett Sverige att hejda en rad utvisningar till Tjetjenien. Utvisningarna får inte verkställas förrän kommittén har behandlat ärendena. I programmet intervjuas fyrabarnspappan Rashid om hur han torterats i Tjetjenien och hans rädsla för att tvingas återvända dit. Programmet innehåller också intervjuer om situationen i Tjetjenien, en rysk delrepublik som straffades med förödande krig när landet försökte utropa sin självständighet efter Sovjetunionens upplösning. Idag styrs delrepubliken av den maktfullkomlige Ramzan Kadyrov.

Läs mer och lyssna till programmet

Ännu ett dödsfall i förvar

Nyhetsbrev 10 mars: En asylsökande 35-åring tog sitt liv i förvaret i Gävle. Samma dag sattes en självmordsbenägen kvinna i häfte. Förvarsbesökare kritiserar behandlingen.

Mer i denna utgåva:
• Armenisk journalist misshandlades efter utvisning
• Upprop till Europa: Give your voice #HelpSyriasRefugees
• 15 mars i Stockholm: FARR:s årsmöte!

Läs hela nyhetsbrevet 14-03-10

Välkomna till Gävle 5 april

Kampanjen Asylrätt 2014 ordnar den 5 april en heldag med föreläsning och workshop om asylpolitik.

Föreläsning: Lotta Lagnander, jurist specialiserad på asylfrågor, håller en föreläsning utifrån Asylrätt 2014:s fyra krav. Vad handlar de olika kraven om? Hur ser Sveriges lagar ut och hur omsätts de i praktiken? Föreläsningen är öppen för alla som vill komma, lyssna och ställa frågor.

Workshop: Efter föreläsningen är det en workshop för aktiva i kampanjen, och de som vill bli aktiva. Fokus är strategier och planering inför EU-valet och riksdagsvalet.
Arrangörerna välkomnar särskilt deltagare som inte bor i Gävle. Den som behöver logi uppmanas höra av sig men tiden är förlagd så att det ska gå att resa från Stockholm eller Uppsala över dagen.

Läs mer på Facebook

FARR:s årsmöte 15 mars

Alla medlemmar i FARR (och medlemmar i lokalgrupper till FARR) är välkomna till årsmötet den 15 mars i Stockholm. Styrelsen uppmanar alla att anmäla sig till arsmote@farr.se för att få utkastet till policydokument som ska diskuteras.

Vi samlas från klockan 10 och diskussionerna om FARR:s policy börjar 11.00. Själva årsmötesförhandlingarna blir på eftermiddagen med avslutning kl 17. De som vill kommer att kunna stanna kvar för att umgås och fika. Vid årsmötet kommer också FARR:s ungdomsstipendiat att presenteras.

Läs mer...

Norge bryter mot internationell rätt

Norge fängslar asylsökande i strid med sina internationella förpliktelser. Det avslöjas i en ny rapport från Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS. Enligt FN:s flyktingkonvention får flyktingar inte fängslas för att de rest in illegalt. Kunskapen om detta är dålig hos norska myndigheter, menar NOAS. Rapporten innehåller en genomgång av folkrättens regler och en analys av hur Norge följer reglerna.

Läs mer...

Röntgenutlåtande går före id-handlingar i åldersbedömning

Migrationsöverdomstolen har godkänt Migrationsverkets åldersbedömning efter tandröntgen. Pojken hade uppgivit att han var 16 år då han sökte asyl. Socialtjänsten ansåg att det kunde vara riktigt, men Migrationsverket ändrade pojkens ålder till 19.3 år. Den "medicinska" undersökningen bestod enbart av tandröntgen. Senare lämnade pojken in personbevis (tazkira), handlingar från skolan och handlingar rörande en bror som dödats och yrkade att migrationsdomstolen skulle låta äkthetstesta handlingarna. Domstolen beviljade inte den begäran och inte heller muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen påpekar att Migrationsverket inte har någon skyldighet att erbjuda läkarundersökning, att den sökande har bevisbördan för sin identitet och att i första hand skriftlig bevisning är relevant. Samtidigt tillmäts pojkens handlingar inget bevisvärde och anses omöjliga att verifiera, medan röntgenundersökningen ges "ett visst" bevisvärde.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen

Sverige utvisar till Afghanistan på osäkra grunder

Just nu tältar Massieh, Majeed och Zabihullah i en park i Malmö. De har drömmar och framtidsplaner, anhöriga och ett liv att leva som alla andra. Men de kunde inte bo kvar i hemlandet, de har hotats till livet, sett familjemedlemmar dödas och tvingats lämna det ena landet efter det andra för att hitta trygghet någonstans. Om det går som svenska myndigheter har beslutat så får de inte stanna här heller. Snart kommer de att befinna sig i Kabul i Afghanistan, åter på flykt.
I januari publicerade Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Ställningstagandet styr vilka asylsökande som kan få stanna i Sverige och vilka som kommer att utvisas. Migrationsverket ger en ljus bild av Afghanistan, som till stor del bygger på en reserapport från i höstas. FARR har granskat reserapporten och funnit både faktafel och halvsanningar. Bland annat undervärderas antalet dödsoffer och antalet afghaner som redan lever på flykt inom landet.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5