rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Sverige utvisar till Afghanistan på osäkra grunder (2)

Just nu tältar Massieh, Majeed och Zabihullah i Jesusparken i Malmö. De har drömmar och framtidsplaner, anhöriga och ett liv att leva som alla andra. Men de kunde inte bo kvar i hemlandet, de har hotats till livet, sett familjemedlemmar dödas och tvingats lämna det ena landet efter det andra för att hitta trygghet någonstans. Om det går som svenska myndigheter har beslutat så får de inte stanna här heller. Snart kommer de att befinna sig i Kabul i Afghanistan, åter på flykt.
Läs deras egna berättelser!      Läs deras debattartikel i Sydsvenskan!

I januari publicerade Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Ställningstagandet styr vilka asylsökande som kan få stanna i Sverige och vilka som kommer att utvisas. Migrationsverket ger en ljus bild: Alla provinshuvudstäder är säkra, motståndsgrupperna har tappat mark och få civilpersoner flyr.

Trots att det finns mängder av rapporter om Afghanistan tycks Migrationsverket främst bygga på sin egen tredagarsresa i oktober då några få personer intervjuades. FARR har granskat reserapporten och funnit både faktafel och halvsanningar. Bland annat undervärderas antalet dödsoffer och antalet afghaner som redan lever på flykt inom landet. 

Läs mer...

Demonstration 3 mars för tältande i Malmö

Sedan några veckor pågår Tältaktionen i Jesusparken i Malmö till stöd för tre avvisningshotade personer från Afghanistan. Målet är både att lyfta fram deras berättelser så att människor förstår anledningen till att de är här och att få Migrationsverket att hejda utvisningarna och ompröva deras fall. Måndagen den 3 mars hålls en demonstration med samling kl 18 i Jesusparken för att protestera mot utvisningarna.

Initiativtagarna Massieh, Zabi och Majeed har flytt från Afghanistan på grund av personliga hotbilder och det kritiska säkerhetsläget i landet. Demonstrationen går till Gustav Adolfs torg. Talare blir förutom de tre initiativtagarna, även FARR:s ordförande Sanna Vestin, representanter från Asylgruppen, kommunalrådet Maria Skrak med flera.

Läs mer...

Skyldig tills motsatsen bevisats?

Frilansjournalisten Peter Leander har granskat polisens inre utlänningskontroller. Rapporten som publicerades den 15 februari av tankesmedjan Arena Idé bekräftar att antalet inre utlänningskontroller är omfattande och att antalet ökar. Bara under 2013 gjordes fram till november 27 404 kontroller. Mörkertalet är stort. Polisens dokumentation är kodad och svår att tyda. Många kontroller registreras inte alls. Enligt författaren öppnar det upp för godtycklighet och ökar risken för övergrepp.

Hämta rapporten från Arena Idé

Dödades vid gränsen Marocko/Spanien

Nyhetsbrev 24 februari: Gummibåtar besköts och migranter som forcerat stängslet tvingades vända i strid med lagen. Flera organisationer kräver att Spanien och EU reagerar.

Mer i denna utgåva:
• Migrationsöverdomstolen accepterar röntgen för att ändra ålder
• Afghanistan igen: FARR granskar Migrationsverkets ställningstagande
• Kritik från afghansk minister, fler deportationer, tältaktion, vittnesmål

... och andra nyhetsnotiser, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-02-24

Skicka inte flyktingar till Bulgarien!

Bulgariens asylsystem fungerar inte. Förhållandena är så svåra att flyktingar åker till andra EU-länder för att få skydd. Men på grund av EU:s förordning om att ingen får söka asyl i mer än ett land, Dublinförordningen, så skickas asylsökande tillbaka. Sverige borde följa FN:s råd och stoppa överföringar till Bulgarien tills situationen förbättrats, anser Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer...

FARR: Skicka inte flyktingar till Bulgarien! (2)

Bulgariens asylsystem fungerar inte. Förhållandena är så svåra att flyktingar åker till andra EU-länder för att få skydd. Men på grund av EU:s förordning om att ingen får söka asyl i mer än ett land, Dublinförordningen, så skickas asylsökande tillbaka. Sverige borde följa FN:s råd och stoppa överföringar till Bulgarien tills situationen förbättrats, anser Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer...

Afghanistansidan uppdaterad

Sidan om Afghanistan på FARR:s hemsida har nu uppdaterats, bl.a. med information om säkerhetsläget från senaste halvåret. En ny underrubrik har tillkommit: HBTQ-personer. Nya dokument som är viktiga i asylbedömningarna är Migrationsverkets egen reserapport från november och ett rättsligt ställningstagande om Afghanistan från januari 2014.

FARR:s ambition är att fokusera på problem som är vanliga bland asylsökande afghaner i Sverige. De kommentarer som ges på faktasidorna ska ses som förklaringar till asylsökande och ombud, inte avsedda att användas direkt i inlagor till myndigheter. Vi hoppas att du som använder sidorna får bra tips om var i landinformationen du kan leta vidare och hitta sådant som är relevant i det enskilda ärendet, på den sökandes hemort etc.

Läs mer

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5