rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Ny gruppdeportation till Afghanistan

Nyhetsbrev 10 februari: Flera protester pågår mot gruppdeportationerna till Afghanistan. Tältläger i Malmö, demonstration i Göteborg och mailaktion till riksdagsledamöter.

Mer i denna utgåva:

• De utvisades röster, från förvaret och från Kabul
• EU:s återvändandedirektiv i praktiken - Italien, Cypern, Spanien
• Debatt om Fort Europa: Svaren till våra barnbarn skapar vi nu

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-02-10

EU-domstolen om intern väpnad konflikt

EU-domstolen har rett ut vad en "intern väpnad konflikt" är. Begreppet intern väpnad konflikt finns i EU:s skyddsgrundsdirektiv. En asylsökande som inte bedöms vara så personligt hotad att det räcker för flyktingstatus men som flytt från en intern väpnad konflikt kan enligt direktivet få skydd som alternativt skyddsbehövande. En domstol i Belgien begärde råd av EU-domstolen i ett sådant ärende. Av EU-domstolens svar framgår att det avgörande är om det finns "hot mot liv och lem" mot en civilperson. Enligt domstolen har lagstiftarna inte bara velat ge skydd i sådana konflikter som definierats i den internationella humanitära rätten, utan också vid sådana interna väpnade konflikter som präglas av urskillningslöst våld, det vill säga att vem som helst kan drabbas. Om våldet är tillräckligt allvarligt ska medlemsstaten inte dessutom sätta upp ytterligare villkor för vad som är en intern väpnad konflikt, till exempel intensiteten i sammandrabbningarna, de väpnade styrkornas organisationsgrad eller konfliktens varaktighet. Domstolen påminner också om ett tidigare avgörande där det framgått att om den sökande är personligen hotad, så ska det inte ställas samma krav på urskillningslöst våld för att få skydd.

Läs hela domen

Låt barnet behålla sin förälder i Sverige!

FARR välkomnar förslaget att en förälder som bor ihop med ett barn i Sverige ska kunna få uppehållstillstånd på grund av relationen till barnet, och att det ska gå att söka tillståndet utan att lämna Sverige. Men om lagändringen ska få genomslag måste det enligt FARR klargöras att barnets bästa ska gälla oavsett om föräldern vistats i Sverige utan tillstånd någon tid, oavsett om föräldern har giltigt pass och hur lång separationen förväntas bli. Det är sådana saker som hittills har lett till att familjer splittrats i onödan trots att en förälder haft rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till den andra föräldern.

Läs mer...

Låt barnet behålla sin förälder i Sverige! (2)

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar förslaget att en förälder som bor ihop med ett barn i Sverige ska kunna få uppehållstillstånd på grund av relationen till barnet, och att det ska gå att söka tillståndet utan att lämna Sverige. Men om lagändringen ska få genomslag måste det enligt FARR klargöras att barnets bästa ska gälla oavsett om föräldern vistats i Sverige utan tillstånd någon tid, oavsett om föräldern har giltigt pass och hur lång separationen förväntas bli. Det är sådana saker som hittills har lett till att familjer splittrats i onödan trots att en förälder haft rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till den andra föräldern.

Reglerna om hur identitet ska styrkas tolkas olika och och ger upphov till onödig separation och lidande, enligt FARR. Asylsökande kan ha mycket svårt att bevisa sin identitet och ID-handlingar från vissa länder accepteras över huvud taget inte av svenska myndigheter.

- En förälder är en förälder och ett barn är ett barn, oavsett vilka id-handlingar föräldern har, säger Ylva Sjölin, som står bakom FARR:s yttrande.

Det lagförslag som FARR kommenterar har presenterats i en promemoria från justitiedepartementet och ska gälla från 1 juli om det antas av riksdagen. I samma promemoria föreslås att DNA-test ska kunna användas för att slå fast släktskapet. Så svårt som det är i dag att bevisa sin identitet så är varje lättnad välkommen, menar FARR - men påpekar att det är osmakligt att återgå till en biologisk definition av familj bara för utlänningar, när vi har kommit så mycket längre i synen på vad en familj är.

När det gäller separationens längd förklarar FARR att det är svårt att förutse hur lång tid det tar att ansöka om familjeåterförening från utlandet, både på grund av ansökningstiderna som kan variera kraftigt, och komplikationer som kan uppstå för en person som tidigare flytt från hemlandet.

Ytterligare ett förslag är att avslag på ansökan om främlingspass ska kunna överklagas. Detta har betydelse för anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd från utlandet, och välkomnas av FARR.

Läs hela remissvaret

Inlåsta vägras vård

Nyhetsbrev 3 februari: Radioprogammet ”Kaliber” avslöjade att sjuka personer som är inlåsta i förvaret i Åstorp nekas vård - och hotas med häkte om de protesterar

Mer i denna utgåva:

• Lagändring ska göra det lättare för asylsökande barn att få stanna
• Barn utvisas när de fyller 18 men Europadomstolen räddade ”Sara”
• EU-domstolen om ”intern väpnad konflikt” - inga extra villkor

Läs hela nyhetsbrevet 14-02-03

Utvisning i 18-årspresent

FARR:s ordförande Sanna Vestin skriver idag i Aftonbladets debatt-webb om 18-åringarna som får utvisning i 18-årspresent. Nu planerar Migrationsverket att göra otryggheten till standard för vissa barn. Pojkar från Afghanistan ska kunna få tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta.

Läs artikeln i Aftonbladet

Förvar utan återvändo

En lång rad migranter som tagits i förvar för utvisning som aldrig kan verkställas, har intervjuats inom ett projekt som nu avslutas med rapporten "Point of No Return: The Futile Detention of Unreturnable Migrants". Tjugo av dem berättar sina egna historier på en webbsida. Projektet har genomförts i samarbete mellan frivilligorganisationer i flera EU-länder.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5