rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Dödades vid gränsen Marocko/Spanien

Nyhetsbrev 24 februari: Gummibåtar besköts och migranter som forcerat stängslet tvingades vända i strid med lagen. Flera organisationer kräver att Spanien och EU reagerar.

Mer i denna utgåva:
• Migrationsöverdomstolen accepterar röntgen för att ändra ålder
• Afghanistan igen: FARR granskar Migrationsverkets ställningstagande
• Kritik från afghansk minister, fler deportationer, tältaktion, vittnesmål

... och andra nyhetsnotiser, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-02-24

Skicka inte flyktingar till Bulgarien!

Bulgariens asylsystem fungerar inte. Förhållandena är så svåra att flyktingar åker till andra EU-länder för att få skydd. Men på grund av EU:s förordning om att ingen får söka asyl i mer än ett land, Dublinförordningen, så skickas asylsökande tillbaka. Sverige borde följa FN:s råd och stoppa överföringar till Bulgarien tills situationen förbättrats, anser Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer...

FARR: Skicka inte flyktingar till Bulgarien! (2)

Bulgariens asylsystem fungerar inte. Förhållandena är så svåra att flyktingar åker till andra EU-länder för att få skydd. Men på grund av EU:s förordning om att ingen får söka asyl i mer än ett land, Dublinförordningen, så skickas asylsökande tillbaka. Sverige borde följa FN:s råd och stoppa överföringar till Bulgarien tills situationen förbättrats, anser Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer...

Afghanistansidan uppdaterad

Sidan om Afghanistan på FARR:s hemsida har nu uppdaterats, bl.a. med information om säkerhetsläget från senaste halvåret. En ny underrubrik har tillkommit: HBTQ-personer. Nya dokument som är viktiga i asylbedömningarna är Migrationsverkets egen reserapport från november och ett rättsligt ställningstagande om Afghanistan från januari 2014.

FARR:s ambition är att fokusera på problem som är vanliga bland asylsökande afghaner i Sverige. De kommentarer som ges på faktasidorna ska ses som förklaringar till asylsökande och ombud, inte avsedda att användas direkt i inlagor till myndigheter. Vi hoppas att du som använder sidorna får bra tips om var i landinformationen du kan leta vidare och hitta sådant som är relevant i det enskilda ärendet, på den sökandes hemort etc.

Läs mer

Ny gruppdeportation till Afghanistan

Nyhetsbrev 10 februari: Flera protester pågår mot gruppdeportationerna till Afghanistan. Tältläger i Malmö, demonstration i Göteborg och mailaktion till riksdagsledamöter.

Mer i denna utgåva:

• De utvisades röster, från förvaret och från Kabul
• EU:s återvändandedirektiv i praktiken - Italien, Cypern, Spanien
• Debatt om Fort Europa: Svaren till våra barnbarn skapar vi nu

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-02-10

EU-domstolen om intern väpnad konflikt

EU-domstolen har rett ut vad en "intern väpnad konflikt" är. Begreppet intern väpnad konflikt finns i EU:s skyddsgrundsdirektiv. En asylsökande som inte bedöms vara så personligt hotad att det räcker för flyktingstatus men som flytt från en intern väpnad konflikt kan enligt direktivet få skydd som alternativt skyddsbehövande. En domstol i Belgien begärde råd av EU-domstolen i ett sådant ärende. Av EU-domstolens svar framgår att det avgörande är om det finns "hot mot liv och lem" mot en civilperson. Enligt domstolen har lagstiftarna inte bara velat ge skydd i sådana konflikter som definierats i den internationella humanitära rätten, utan också vid sådana interna väpnade konflikter som präglas av urskillningslöst våld, det vill säga att vem som helst kan drabbas. Om våldet är tillräckligt allvarligt ska medlemsstaten inte dessutom sätta upp ytterligare villkor för vad som är en intern väpnad konflikt, till exempel intensiteten i sammandrabbningarna, de väpnade styrkornas organisationsgrad eller konfliktens varaktighet. Domstolen påminner också om ett tidigare avgörande där det framgått att om den sökande är personligen hotad, så ska det inte ställas samma krav på urskillningslöst våld för att få skydd.

Läs hela domen

Låt barnet behålla sin förälder i Sverige!

FARR välkomnar förslaget att en förälder som bor ihop med ett barn i Sverige ska kunna få uppehållstillstånd på grund av relationen till barnet, och att det ska gå att söka tillståndet utan att lämna Sverige. Men om lagändringen ska få genomslag måste det enligt FARR klargöras att barnets bästa ska gälla oavsett om föräldern vistats i Sverige utan tillstånd någon tid, oavsett om föräldern har giltigt pass och hur lång separationen förväntas bli. Det är sådana saker som hittills har lett till att familjer splittrats i onödan trots att en förälder haft rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till den andra föräldern.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5