rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Gör en studieresa, Billström!

Debattartikel i Göteborgs-Posten 13-11-11: Gör en studieresa till Afghanistan, Tobias Billström!

Trots att afghanska flyktingar som skickats tillbaka till Afghanistan bevisligen direkt arresterats på plats i Kabul fortsätter Sverige med grupputvisningar. Migrationsminister Tobias Billström (M) borde följa med på en sådan resa, skriver bland andra Sanna Vestin, Flyktinggruppernas Riksråd. (...)

Trots att Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen i sammanlagt åtta beslut och domar bedömt att Javed saknade hotbild i Afghanistan greps han omedelbart av afghansk polis när avvisningsplanet landade i Kabul. Med hjälp av pengar vi samlat ihop lyckades Javed muta sig fri. Javed håller sig nu gömd i Afghanistan och måste så snart han kan åter fly landet.
Det här är ett individuellt fall, ett av många individuella fall där människor som använt sin rättighet att söka skydd i Sverige utvisas tillbaka till just de asylskäl de flydde ifrån.

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten!

Träffas för att återupprätta människovärdet

FARR:s lokalgrupper verkar oftast i det tysta, med rådgivning, öppna caféträffar, insamlingar... I förra veckan uppmärksammades asylgrupperna i Norrköpings Tidningar och Sundsvalls Tidning.
Norrköpings Tidningar rapporterade om ett seminarium om hur papperslösa kan inkluderas i olika verksamheter. Sundvalls Tidning hade besökt Café Exil där asylsökande och papperslösa kan träffa sina vänner och få rådgivning.

Läs mer i Norrköpings Tidningar: Asylgruppen möter allt fler papperslösa

Läs mer i Sundsvalls Tidning: "Tillsammans kan vi återupprätta människovärden"

 

Bidra till Asylrätt 2014!

bevisbordanwebKampanjen Asylrätt 2014 pågår i Göteborg, Stockholm och Gävle, främst med möten kring kampanjens fyra krav, vad de innebär och hur man kan förklara dem för andra. Se planerade evenemang!

Kampanjen behöver också synas utåt. Affischer och flygblad håller på att tryckas upp, men det kostar pengar. En kampanj i kampanjen pågår för att att få in 10.000 kronor till tryckning.

Sätt gärna in ett bidrag till Asylrätt 2014 på konto 6105-691020868 (Handelsbanken)!

Vädjan för en människas liv

Vädjan för en människas liv. Nu. Flygplanet går klockan 22.

/skrivet och spritt i sociala medier på kvällen inför en gruppdeportation till Afghanistan/

Javid är 18 år fyllda. Under hans hud lever tortyren, misshandeln, övergreppen.

I varenda fiber av hans kropp finns hur han fick se att hans pappa slogs ihjäl under en veckas tortyr.
Djupt skadad i sin unga själ kom han till Sverige för två år sedan. Han berättade, han försökte berätta.
Han berättade att han blivit torterad!

Läs mer...

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Afghaner som sökt skydd i Sverige utvisas med tvång trots att säkerhetsläget förvärras, varnar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Polisen hämtar nu in ungdomar för att genomföra fler gruppdeportationer. Den 12 november gick ett flyg med utvisade till Afghanistan trots många protester.

Läs mer...

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (3)

Afghaner som sökt skydd i Sverige utvisas med tvång trots att säkerhetsläget förvärras, varnar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Polisen hämtar nu in ungdomar för att genomföra ännu en gruppdeportation.

/Uppdaterad 13-11-08/ Många experter befarar att den interna konflikten kommer att intensifieras i Afghanistan då de utländska trupperna lämnar landet 2014. Svenska myndigheter försöker rädda afghanska tolkar. FN:s flyktingorgan UNHCR har gett ut nya riktlinjer som varnar för att fler civila redan drabbas och att situationen för internflyktingar har förvärrats. Parlamentariker i Afghanistan vädjar om att utvisningarna ska upphöra. Svenska Afghanistankommittén vill att Sverige ska avvakta med att verkställa utvisningar. Redan utvisade som inte har någonstans att ta vägen demonstrerar i Kabul. Andra håller sig gömda eller försöker fly på nytt, för att de fortfarande är hotade (Källor, se nedan).

En deportation stoppades i början av november av Europadomstolen. Pojken skulle vara säker i ett visst område enligt svenska myndigheter. Men Europadomstolen saknade en förklaring till hur han skulle ta sig från flygplatsen i Kabul till det området.

Migrationsverket besökte Afghanistan i oktober och väntas snart komma med ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt samlar svensk polis ihop afghaner som fått avslag utifrån Migrationsverkets förra ställningstagandet från 2010. Många har inte pass och skulle fram till för några veckor sedan inte ha kunnat deporteras. Men den afghanska gränspolisen har ändrat sig och släpper nu in dem. Två gruppdeportationer skedde i september-oktober. Förutom polis följde sjukvårdspersonal med i de chartrade planen och gav lugnande injektioner.

Nu finns ett trettiotal afghaner i förvar och häkten, de flesta unga ensamma män/pojkar. Många har gripits med överraskning, i hemmet på morgonen eller efter att ha kallats till samtal. Några togs till polishäkte där de hölls isolerade trots att de inte begått något brott. Ett par har försökt ta livet av sig. Förskräckta klasskamrater samlar in namn, gode män för ungdomar som kommit hit som barn söker efter lösningar, frivilliga skriver juridiska inlagor.

FARR har kontakt med flera av dem genom våra lokalgrupper. Vi har dessutom intervjuat ett hundratal utvisningshotade afghaner och satt oss in i deras utvisningsbeslut.

Det kan vara en person som utsetts till självmordsbombare eller en tonåring som hamnat i kläm mellan befälhavare från olika miliser. Det kan vara någon som redan slagits sönder och samman för att han arbetat för utländska organisationer, men överlevt och flytt. Det kan vara en kvinna som lovats bort till tvångsäktenskap eller våldtagits och som hotas med hedersmord efter sin flykt. Huset kan vara nedbränt, fälten beslagtagna. Nästan alla har familjemedlemmar som dödats. Några har varit papperslösa flyktingar hela livet men ska utvisas till Afghanistan där de aldrig bott. Några är konvertiter - livsfarligt i Afghanistan. De flesta tillhör minoritetsgrupper.

Berättelserna stämmer med landinformation. Men eftersom deras id-handlingar är av "enkel beskaffenhet" (som alla id-handlingar i Afghanistan) räknas de inte som trovärdiga - eller så räcker inte hoten. Många hänvisas till att de kan fly inom landet - som mer än en halv miljon redan har gjort och lever i misär.

De har sökt sig hit för att få skydd. Vi får inte svika dem. FARR kräver att tvångsutvisningarna till Afghanistan stoppas och att ärendena prövas på nytt utifrån situationen i Afghanistan idag och den befarade under 2014. Rätten till asyl grundas på en framåtsyftande bedömning av riskerna.

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARRLäs mer:
Av FN-rapporten "UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan", sid 11-13, framgår att säkerhetssituationen i Afghanistan är oförutsebar, och det är i stor utsträckning civila som drabbas. Säkerhetssituationen för civila har försämrats under 2013. UNAMA (FN:s hjälporgan) rapporterade att att de civila offren för attacker under första halvåret 2013 ökade med 29 procent jämfört med samma period 2012. De södra och östra delarna av landet är generellt hårdast drabbade men de väpnade motståndsgrupperna strävar efter att ta kontroll över fler områden och konflikten är utspridd över landet.
Om framtiden står i rapporten bland annat:  "In-country UN actors and other observers foresee an intensification of the conflict between pro-government forces and AGEs in the wake of the international troops’ withdrawal, should no peace agreement be reached before that time."

Se även Sveriges Radio Ekot: "Hotade tolkar kan få asyl i Sverige"

ABC News (Australien): "Afghan MPs write to the Federal Government"

Medlemmar av Svenska Afghanistankommittén i Sundsvalls Tidning 7 november: "Stoppa avvisning av unga afghanska flyktingar från Sundsvall till Afghanistan"

Svenska Afghanistankommitténs tidigare ställningstagande: "Migrationsverket bör vänta med att utföra avvisningar"
Demonstration planeras i Kabul: "Stop Deportation to Afghanistan, Kabul Demonstration"

Läs mer på FARR:s faktasida

Räddad ur havet - vad händer sedan?

Veckans Asylnytt fortsätter bevaka svårigheterna för syrier att få skydd någonstans. Men det handlar också om de utvisade: • Kampanjer och protester när ungdomar ska deporteras • Kyrkan rapporterar om situationen för utvisade i Kosovo
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs Asylnytt från 31 oktober

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5