rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Hur ska identitet och trovärdighet bedömas?

Migrationsverket publicerade i början av sommaren två rättsliga ställningstaganden som berör bedömning av asylsökandes identitet och trovärdighet. Båda kan ses som försiktiga steg framåt. Verket har också påbörjat en utbildningssatsning, där det bl.a. ingår seminarier om hur religion som asylskäl ska bedömas.

Migrationsverket och domstolarna har kritiserats skarpt för hur tillförlitlighets- och  trovärdighetsbedömningar går till, till exempel genom avfärdande av id-handlingar, rättsosäkra åldersbedömningar, bristande utredningar i tortyr- och hbt-ärenden etc. Nedan följer sammanfattningar av de nya ställningstagandena och en rad exempel på kritiken.

Nästa nummer av FARR:s tidning Artikel 14 kommer att ha tema "trovärdighet". Skicka gärna dina reflektioner och exempel eller tips om andra inslag till artikel14@farr.se!

Läs mer...

Baharan Kazemi: Sommarens mest inspirerande aktion

Flyktingstafetten har följts på FARR:s hemsida från starten i Malmö den 14 juli. Det speciella med den här demonstrationen är att flyktingar själva tog initiativet. I Flyktingbloggen den 5 augusti utnämnder FARR:s sekreterare Baharan Kazemi Asylstafetten till sommarens mest inspirerande aktion. "Istället för att låta sig bli ignorerade och acceptera den nuvarande situationen, har de organiserat sig och det bättre än många av oss som i flera år har varit aktiva inom asylrätten!"

Hela artikeln

Ska barn utvisas till barnhem?

"Migrationsverket finner att (...) Azerbajdzjan tillhandahåller olika omsorgsformer, såsom barn- eller elevhem samt familjeliknande omsorg, där barnen tillåts ha kontakt med föräldrarna". Alltså, man kan sätta barnen på barnhem, i en främmande miljö, åtskilda från sina föräldrar och utan att kunna göra sig förstådda.

Öppet brev från Flyktinggruppen i Falun, genom Margaret Hammare

Som aktiv medarbetare i två lokala flyktinggruppar och anlitad översättare av olika asylansökningar och -beslut, har jag ofta lagt märke till godtyckligheten och bristen på konsekvens i Migrationsverkets handhavande av asylärenden. Jag har framför mig nu två relativt nya beslut, som kan belysa mina påståenden. Alla citat är tagna direkt från besluten.

Hela artikeln

Öppet brev till Migrationsverket

"Migrationsverket finner att (...) Azerbajdzjan tillhandahåller olika omsorgsformer, såsom barn- eller elevhem samt familjeliknande omsorg, där barnen tillåts ha kontakt med föräldrarna". Alltså, man kan sätta barnen på barnhem, i en främmande miljö, åtskilda från sina föräldrar och utan att kunna göra sig förstådda.

Öppet brev från Flyktinggruppen i Falun, genom Margaret Hammare

Som aktiv medarbetare i två lokala flyktinggruppar och anlitad översättare av olika asylansökningar och -beslut, har jag ofta lagt märke till godtyckligheten och bristen på konsekvens i Migrationsverkets handhavande av asylärenden. Jag har framför mig nu två relativt nya beslut, som kan belysa mina påståenden. Alla citat är tagna direkt från besluten.

Läs mer...

Halva Asylstafetten avklarad

asylstafetten kaxholmFör ett par månader sedan kom Ali Ahmadi till ett av Asylgruppens möten i Malmö och berättade att han ville gå från Malmö till Stockholm för att uppmärksamma bristerna i svensk och europeisk flyktingpolitik. Han ville möta människor längs vägen och berätta om sina egna erfarenheter av ett liv på flykt från Afghanistan, först till ett liv utan rättigheter i Iran och sedan till ett liv utan rättigheter i Europa, präglat av tvångsutvisningar, Dublinförordningen och polisens ständiga sökande efter papperslösa.

Ali är tjugo år och är fortfarande på flykt då han ännu inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Men hans idé blev verklighet. Asylstafetten pågår som bäst. Många hundra människor har hittills gått med olika sträckor. /Foto från Asylstafetten, facebook/

Läs mer...

Asylnytt

Asylnytt är tillbaka efter fem veckors uppehåll, med allt från aktivisternas REVA-pass till viktiga beslut från internationella domstolar!

Läs Asylnytt här!

Dags att lyssna på oss som drabbas

Artikeln publicerades ursprungligen på SvT Debatt 13-07-16

Initiativtagarna till Asylstafetten vill berätta för svenska folket om flyktingpolitikens konsekvenser:
De flesta i Sverige känner inte en flykting och det finns så mycket fördomar och lögner om oss. Vi har lämnat allt, våra familjer och vänner, vår trygghet. Allt för många av oss har dött längst med vägen. Vi vädjar: snälla lyssna på oss om hur det är att ständigt bli misstrodd och testad som ett labbdjur, skriver initiativtagarna till Asylstafetten; Abbas Ahmadi, Ali Ahmadi, Alireza Ahmadi, Alireza Hasanzada, Ali Reza Jafari som alla kommit till Europa som ensamkommande flyktingbarn.

Läs hela artikeln: Dags att lyssna på oss som drabbas

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5