Svara på enkät om Goda råd!

Goda råd till dig som söker asyl i Sverige är en skrift framtagen av Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Goda Råd ger information om den svenska asyllagstiftningen och asylsökandes rättigheter. Goda Råd finns just nu på sex olika språk: Svenska, engelska, arabiska, persiska, ryska och spanska. Du kan läsa mer om Goda råd här.

Denna enkät vänder sig till dig som har använt Goda Råd. Det kan vara till exempel när du har befunnit dig i asylproceduren eller har sökt uppehållstillstånd av andra skäl, när du har fått avslag, tagits i förvar – eller fått stanna och försökt återförenas med din familj. Det kan också vara när du sökt information som rådgivare eller ombud.

I enkäten ställs frågor om hur du som läsare uppfattar Goda Råd och hur den kan förbättras för att vi ska kunna ge så bra, relevant och tydlig information som möjligt. Goda Råd kommer att uppdateras under sommaren/hösten 2021 i och med att en ny migrationslag träder i kraft i Sverige.

Enkäten finns på svenska, engelska, spanska, arabiska och persiska. Du väljer språk när du har öppnat enkäten!

Svaren är anonyma och dina svar kommer inte att delas vidare. Tack för att du deltar!

Svara på enkäten här!