TIDÖ BIT FÖR BIT

Detta är en debattartikel. Letar du efter FARR:s sida om Tidöavtalet,
klicka här: dok.farr.se/tido eller knappen högst upp till höger på sidan!

I Ordfront magasin har Kamal El Salim och Sanna Vestin skrivit en artikel som går igenom Tidöavtalet på ett sätt som gör det enklare att få en överblick över många av de förslag och reformer som avtalet innebär. 

En av Tidöavtalets många verklighetsfrämmande och inhumana reformvisioner är anmälningsplikt. Avtalet stipulerar att regeringen med stöd av SD vill införa en plikt för lärare, sjukvårdspersonal och andra att till polisen anmäla elever, vårdtagare och liknande om man misstänker att de inte har korrekt uppehållstillstånd i landet. 

I Tidöavtalet föreslås exempelvis en mycket radikal förändring: Permanenta uppehållstillstånd ska göras oåtkomliga för asylsökande. Men man har samtidigt fortfarande inte förklarat om dessa även kommer uteslutas från att bli medborgare. Det är en kraftfull åtgärd för att skrämma människor på flykt, en strafflag kastad över människor som vänt sig till Sverige för att söka skydd. Tidöpartierna vill ta bort ett system – men har inte förklarat vad det ska ersättas med.

Därutöver vill Tidöavtalet försämra tillgången till välfärden. Invandrare ska successivt släppas in, men bara om de uppfyllt vissa villkor. Vi är många inom civilsamhället idag som ser ett framtida samhälle där människor kan komma att leva i Sverige i många år utan att släppas in i välfärdssamhället eller få möjlighet att stabilisera sin tillvaro. Vi ser detta för vad det är: ett system för ökad segregation och utanförskap, knappast det omvända. 

I denna text tas bara några av förslagen upp. För att läsa hela texten kan du gå in på: https://ordfrontmagasin.se/artiklar/tido-bit-for-bit/