Välkommen till FARR:s höstkurs!

FARR bjuder in till höstkurs 15 oktober! Alla som berörs av, vill lära sig mer om eller är engagerade i migrationsfrågor är hjärtligt välkomna.
Detta gäller både medlemsorganisationer och medlemmar i FARR, organisationer som inte är medlemmar och enskilda personer.

Kursen är gratis och vi bjuder på fika och vegetarisk lunch. Bidrag till FARR, små som stora, uppskattas! 

Datum och tid: 15 oktober, kl. 9.30-15.00
Plats: ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö eller online via Zoom.

Vi som ses på plats i Malmö möts kl. 9.30 för en gemensam fika och sätter igång med föreläsningar kl 10.00.

Dagen är en blandning av kunskapsutbyten deltagarna emellan och föreläsningar om aktuella migrationsfrågor. Föreläsningarna kommer att handla om situationen för flyktingar från Ukraina, om Afghanistan, och om EUs gemensamma asylpolitik. Under dagen kommer vi också att få en genomgång av såväl utvecklingen av Sveriges migrationspolitik sedan 2015, samt en insyn i vilka beslut som tagits under det senaste året för att bättre kunna överblicka konsekvenserna. Vi avslutar dagen tillsammans med ett interaktivt pass. 

Här anmäler du dig
Anmäl dig till höstkursen via följande länk: https://farr.typeform.com/to/AQF36Eli
Sista anmälningsdag är 10 oktober!