Välkommen tillbaka till Asylnytt!

https://www.sanna-ord.se/asylnytt/brev/210226.html

Välkommen tillbaka efter att nyhetsbrevet Asylnytt har haft ett oplanerat uppehåll om tre månader. Mycket information har samlats i en rad utgåvor som lagts ut samtidigt men är daterade från 14 mars till nu. Ett tema som återkommer i varje utgåva är debatt och nya bud kring revideringen av Utlänningslagen som ska träda i kraft den 20 juli. Flera andra lagändringar finns också med.

Under perioden har det också kommit många viktiga domar från internationella och svenska domstolar och rättsliga ställningstaganden från Migrationsverket. Asylnytts referat av rättsliga dokument finns samlade på en egen praxis-sida.

Läs nyhetsbrevet här.