Vårens kursdag med FARR

FARR bjuder in till kursdag i Stockholm den 23/3 och årsmöte den 24/3.

Sista anmälningsdag 22 mars

Hitta till lokalen: Adress Riksdalervägen 2, t-bana Hägerstensåsen alt. t-bana Liljeholmen, därefter buss 147 riktning Hökmossen, stig av Sedelvägen. Medborgarhuset är en stor invändigt vacker 50-talsbyggnad i rött tegel. FARR håller till i Lionsalen en trappa upp. 

Lördag 23 mars: Kursdag kl 11 — 17.
Tema: Om aktuell asyl-/rättspraxis, Eu och vad tidö gör med oss.

10.30 Registreringen öppnar i hallen utanför Lionsalen. Kaffe/te/bulle.

11.00 Välkomnande. Inledande om kursens innehåll. Praktisk information.         

11.10 -12.00 Block: EU. 

11.15 Asylrättsliga miniminormer i EU-rätten och i internationella konventioner. Bernd Parusel, forskare, Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps).               

11.35 Innebörd av EU:s nu beslutade pakt om asyl och migration. Michael Williams och Annette Rosengren, FARR:s styrelse.                                                             

11.50 Frågor och svar, diskussion om EU.    

12.00 -15.30 Block: Asyl-/rättspraxis för ett urval länder.

12.00 Afghanistan – asylsituationen, tillstånd familjeåterförening, förlängning av TUT, svenskt medborgarskap för personer från Afghanistan.  Björn Åhlin, advokat, Fridh Advokatbyrå, Stockholmskontoret.                             

12.30 Östeuropa – Ryssland och Belarus. 

12.30 Ryssland. Eva-Lena Hannerfors, biträdande jurist, Asylbyrån, Philippe Galtsov, sakkunnig, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.                                                               

12.55 Belarus. Lana Willebrand, sakkunnig, Union to Union. Jon Fridholm, sakkunnig, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.                                       

13.20. Frågor och svar, diskussion.                                                                                         

13.40 -14.10 Lunch med mackor o dryck i hallen utanför Lionsalen.  

14.10 Mellanöstern. 

14.10 Syrien, Irak, Iran. Advokat Jenny Skarland, Din Advokat.                        

14.35 Turkiet. Ilhan Aydin, advokat och grundare, Advokatfirman Codex.   

15.05 Återkallande av status. Joakim Lundqvist, biträdande jurist, Folkets Advokatbyrå.  

15.30 Tio minuters bensträckare.                                                                            

15.40 -17.00 Block: Vad gör Tidöavtalet, visitationszoner m.m. med Sverige och med oss? Är Sverige på väg att bli en polisstat? 

15.40 Visitationszoner. Aida Samani, jurist och ledamot av FARR:s styrelse.          

16.00 Vad gör detta med oss? Hur vi reflekterar kring motstånd? Frida Johansson Metso, psykolog och samordnare, Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.                                                                               

16.30 Avslutande diskussion.                                                             

16.55 Slutord av Sanna Vestin, FARRs styrelse. 

Kursdagen är avgiftsfri och öppen för alla, inte bara medlemmar i FARR. Du kommer att ha möjlighet att delta på plats i Hägerstensåsens medborgarhus eller online. Säkra din plats och anmäl dig redan nu!

Söndag 24 mars: Årsmöte kl 10 — 13:30

Årsmötet kommer att äga rum på plats på Botkyrka folkhögskola i Stockholm, men även online. Medlemmarna får information via post och medlemsbrev. Alla medlemmar, såväl direktanslutna som medlemmar i FARR:s medlemsföreningar, har rätt att närvara på årsmötet men för individuell rösträtt krävs individuellt medlemskap 2023.

FARR:s stadgar hittar du här: https://farr.se/wp-content/uploads/2021/03/stadgar.pdf.

Skriv in datumen i era kalendrar och varmt välkomna hälsar styrelsen!