Vårt Europa: Grekland juli/augusti 2021

Image
Samos, bilvägen upp till det överbefolkade lägret i huvudstaden Vathy. Foto Annette Rosengren

Det som händer asylsökande i Grekland är relevant för oss alla. I Grekland ligger EU i startgroparna för hur människor på flykt ska bemötas. Det handlar om att försvara gränserna och se till att så få som möjligt kommer in på unionens territorium. Annette Rosengren berättar om händelseutvecklingen i fyra artiklar i bloggen ”Vårt Europa”.

I juni annonserade Greklands migrations- och utrikesministrar att Turkiet nu ska betraktas som säkert tredje land för asylsökande från Syrien, Afghanistan, Somalia, Pakistan och Bangladesh. Deras asylansökan kommer inte att behandlas i sak, utan de ska tillbaka till Turkiet om de har passerat där, vilket i stort sett alla har. Beslutet väntas beröra 70 procent av alla som söker asyl i Grekland.

Protesterna från grekiska frivilligorganisationer för försvar av asylrätten är omfattande. Organisationerna reagerade omedelbart – de skriver, protesterar, rapporterar, publicerar, samlas.

I en av Annette Rosengrens artiklar möter ni ett antal representanter i en presskonferens som sändes online i juli om Turkiet som säkert tredje land. Bland paneldeltagarna fanns bland andra Catherine Woollard från den europeiska samorganisationen ECRE (där även FARR ingår), Karl Popp från Pro Asyl i Tyskland samt Marianna Tseferakou från Refugee Support Aegean.

I artiklarna finns också annat relevant för sammanhanget.  Det handlar också om allt mer omfattande pushbacks, hur människor på flykt ska avskräckas från att ta sig till Grekland, om det första ”closed controlled camp” som öppnar på Samos i september långt ute i obygden. EU-kommissionen ger grönt ljus till det mesta. Grekland är redan nu anpassat till mycket av det som föreslås i EU-kommissionens nya pakt för migration och asyl – en pakt som inte är antagen.

Läs artiklarna om Grekland juli/augusti 2021 här:

Del 1. Senaste ministerbeslut: Turkiet säkert 3e land för syrier, afghaner, somalier m fl.

Del 2. Regeringen bekämpar människor på flykt också med otaliga snabba gränsprocedurer och pushbacks.

Del 3. Sammandrag av frivilligorganisationers presskonferens juli 2021 om beslutet att Turkiet är säkert 3e land

Del 4. MSF slår larm om hopplöshet, självmord och sjuka som inte får vård i EU:s flyktingläger. De nya lägren liknar koncentrationsläger. Förberedelser för en EU-pakt som inte är tagen.

Anette Rosengren har även nyligen gett ut en bok om unga svenskafghaners flykt från Sverige: Jag bodde i Sverige, Carlsson bokförlag.

En recension av boken kan du läsa här: https://www.expressen.se/kultur/bocker/darfor-har-flyktingarna-borjat-fly-fran-sverige/