FARR:s verksamhet under 2023!

Söndagen den 26 mars hade FARR årsmöte, vilket bland annat innebar att styrelsens utkast till verksamhetsplan diskuterades. Nedan följer ett urval av initativ och projekt som FARR kommer fokusera på under det nästkommande året. Vill du vara med och stötta oss i detta? Bli medlem eller swisha en gåva: https://farr.se/stod-oss/

➤ Tidöavtalet. FARR ska löpande ta ställning till och agera mot de delar av Tidöavtalet som rör asylrätt, bland annat genom att sprida information, delta i remisskrivande, ordna nätverksträffar och samverka med medlemsföreningar, andra frivilligorganisationer och nätverk. 

➤ Granskning av afghanska asylärenden. FARR kommer presentera en analys av cirka 200 beslut som rör afghanska asylärenden för att dra slutsatser om asylprövningen. 

➤ Deltagande i nationella och europeiska nätverk. FARR kommer fortsätta vara medlem eller delta i grupper nationellt, såsom Asylforum och Rätten-till-vård-initiativet, och inom europa, såsom ECRE. 

➤ Förvarsgruppen. FARRs förvarsgrupp fortsätter sin besöksverksamhet vid förvaret i Märsta.

➤ Information och utbildning. FARR fortsätter att informera och utbilda genom att ge ut Artikel 14 och Goda Råd.

➤ Rådgivning. Rådgivning till asylsökande via mail fortsätter och nu går det också åter att nå FARR via telefon. Telefonsvararen har ett nytt nummer: 0736811229. 

Hela verksamhetsplanen går att läsa här. Den har uppdaterats på styrelsens första ordinarie möte med hjälp av årsmötets medskick.
Vill du ta del av fler årsmöteshandlingar så klickar du här!