Viktigt material om asyl i Sverige – fakta och vittnesmål

Asylkommissionen startades 2019 på initiativ av Sanna Vestin från FARR och professor Anna Lundberg på Linköpings Universitet. Idén var att samla människor med olika slags erfarenhet som tillsammans skulle genomföra en granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017. 

Den 25 augusti 2022 hölls Asylkommissionens avslutningskonferens där bland annat kommissionens resultat presenterades. 

Asylkommissionen har nu öppnat en ny hemsida där allt material som kommissionen har producerat finns tillgängligt- fritt för användning i studier, opinionsbildning, aktivism eller forskning. Det går även att nå Asylkommissionens hemsida från huvudmenyn på FARR:s hemsida. 

Ett inslag på hemsidan är Asylarkivet. Det innehåller utdrag ur en mängd intervjuer med personer som har erfarenheter av asylprocessen i Sverige från olika perspektiv. I Asylarkivet får vi en inblick i de asylsökandes tillvaro i asylprocedurens labyrinter och återvändsgränder. Intervjuerna från civilsamhället drar in oss i solidaritetsarbete som är givande men också blir allt mer tärande medan attityderna i samhället hårdnar. Förskjutningarna de senaste åren framträder skarpt genom hur arbetssituationen förändrats för jurister och andra professionella, lika väl som genom de asylsökandes levnadsvillkor med väntan, limbo och växande ohälsa. Asylarkivet utgörs i sin helhet av 466 sidor med tillhörande tematisk översiktsplan. 

Ett annat inslag på hemsidan är Tidslinjen, en kronologisk redogörelse över regeländringar och viktiga brytpunkter i asylpolitiken sedan 2015. Tidslinjen innehåller utspel, lagändringar, myndighetsbeslut etcetera och även exempel på konsekvenser samt debatt och motstånd. 

Andra inslag på Asylkommissionens hemsida:

  • Kartläggning av migrationsforskning 2000-2021
  • Skuggdirektivet till den migrationspolitiska kommittén
  • Antologin Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände?
  • RapportenBarnens tid och framtid – en aktstudie
  • Rapporten Frihetsberövade människor i Coronakrisen
  • Sammanställning av projekt inom frivilligorganisationer och forskargrupper
  • Inspelningar från Asylkommissionens event, artiklar, blogginlägg…

FARR delar Asylkommissionens förhoppning att många kommer att ha nytta av kommissionens dokumentation av flyktingpolitiken och dess konsekvenser sedan 2015, nu då 2022 blivit en ny brytpunkt. Alla samlade kunskaper och erfarenheter kommer att behövas i fortsatt strid för mänskliga rättigheter och viktiga rättsprinciper.