Covid-19 i Afghanistan stoppade utvisning från Tyskland

Förvaltningsrätten i Baden-Württemberg (Tyskland) beslutade i december 2020 att utvisning av en ensamstående, frisk, arbetsför ung man inte kan deporteras till Afghanistan eftersom både ekonomin och allmänna förhållanden avsevärt har försämrats i landet på grund av COVID-19 pandemin. Domstolen beslutade att det är rimligt att anta att mannen inte legalt kan tillfredsställa sina mest elementära behov såsom att få mat, boende och sköta sin hygien. Domstolen avvek därmed från sin dittills tillämpade praxis, att en kraftfull, vuxen man i Afghanistan inte riskerar utarmning – oberoende om han på plats förfogar över ett livskraftigt nätverk som kan ta emot honom. Beslutet baserades på ett expertutlåtande om situationen i Afghanistan, skrivet av experten Eva-Catharina Schwörer som levt fem år i landet. Expertrapporten och den sökandes situation bidrog till att domstolen fann en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR). Däremot är domstolens beslut inte prejudicerande och utvisningar sker ifrån Tyskland även efter domen.

Domstolens pressmeddelande och expertrapporten som användes har översatts till svenska av Barbara Thulin.

En uppdaterad version av expertrapporten finns på engelska. Rapporten inkluderar nya intervjuer från februari/mars 2021. Läs expertrapporten på engelska här.

Eftersom det inte är fråga om någon vägledande dom, inte ens i Tyskland, så har domen i sig inte stor tyngd i ett asylärende i Sverige. Däremot kan expertrapporten tas in som underlag i inlagor, med påpekande om hur den har använts. I den europeiska asylbyråns riktlinjer finns skrivningar om att aktuell information om läget på grund av pandemin ska vägas in, exempelvis vid bedömning av internflykt.

Migrationsverkets databas Lifos finns annan aktuell landinformation, till exempel flera nya säkerhetsrapporter från FN:s organ i Afghanistan (UNAMA) och en om livet i talibanstyrt område från Afghanistan Analysts Network.