En film från FARR – om de orimliga kraven i gymnasielagen

Genom den tillfälliga gymnasielagen fick ett antal unga ensamkommande flyktingar möjlighet att tillfälligt stanna i Sverige för att slutföra sina studier, trots att de nekats internationellt skydd. För de som omfattats av den här lagen finns en möjlighet till permanent uppehållstillstånd, förutsatt att man efter examen får en anställning på minst två år.

Kraven för att omfattas av den här lagen var komplicerade och det var i många fall slumpen som avgjorde vem som omfattas och inte. 

Sami och Abbe är några av de ensamkommande som avvek något från kraven. Men de är kvar i Sverige och har än så länge klarat sig från att tvångsdeporteras till Afghanistan, som är ett av världens farligaste länder.

Riksdagen fattar snart beslut om en ny migrationslagstiftning. FARR har kritiserat många delar av förslaget, men det finns också möjlighet för riksdagen att anta vissa humanitära ventiler som kan underlätta situationen något. Läs mer om den nya lagen på FARR:s hemsida: https://farr.se/ändrad-utlänningslag-från-20-juli-vilka-blir-skillnaderna/