En påminnelse inför valet – så röstade partierna inför den nya asyllagen

Sommaren 2021 röstade Sveriges politiker igenom en permanent asyllag som kraftigt försämrat situationen för personer på flykt. Målet med lagen var att lägga sig på EU:s miniminivå. Trots att forskning och erfarenhet visat att permanenta uppehållstillstånd är bäst för både människor och samhälle är nu regeln tillfälliga uppehållstillstånd. Tillsammans med flera andra försämringar har det har dessutom blivit svårare att återförenas med sin familj. FARR och andra ledande människorättsorganisationer har ifrågasatt bristen på humanitet i den nya lagen och rättssäkerheten i tilämpningen.

Omröstningen 2021 inleddes med Vänsterpartiets motion om avslag för regeringens proposition. V:s ledamöter och den så kallade vilden Amine Kakabaveh var de enda som röstade enligt V-motionen. Det var den enda motion som föreslog att stoppa den nya lagen och att istället återgå till de tidigare, mer generösa reglerna. 

I omröstningens olika delar stod sedan två restriktiva förslag mot varandra. FARR motsatte sig båda förslagen som låg inför omröstning (https://farr.se/farr-om-den-framtida-asylpolitiken).

I de flesta av dessa fanns samma polarisering som i dagens två regeringsalternativ– å ena sidan S, Mp, V och C som röstade för den mindre restriktiva linjen, å andra sidan M, SD, KD och L för den mer restriktiva linjen. För mer detaljer om hur partierna ställer sig till olika asylrättsliga frågor, se Civil Right Defenders valöversikt här: https://crd.org/sv/vi-har-granskat-partiernas-valmanifest/ 

Sveriges nya asylpolitik innebär i praktiken att många lever i ständig oro över att tvingas härifrån eftersom så många hamnar i limbo utan tillstånd och de som faktiskt får uppehållstillstånd bara får tillfälligt. Politiken innebär också att familjer fortsatt lever splittrade mot sin vilja. Andra brister är exempelvis att flyktingarna från Ukraina inte ges rätt till effektiv utbildning i svenska och att dagersättningen till asylsökande ligger kvar på 71 kronor per dag sedan 1994.

FARR kommer fortsätta kämpa för en öppen, rättvis och human asylrätt även under nästa mandatperiod. Vill du också göra det, och lära dig mer om Sveriges och EU:s flyktingpolitik, anmäl dig till vår kursdag den 15:e oktober! https://farr.typeform.com/to/AQF36Eli