FARR granskar Tidöavtalets konsekvenser för asylsökande

Den 29 juni fattade regeringen beslut om att per omgående ge Migrationsverketuppdrag att införa så kallade återvändarcenter, där människor med avslagsbeslut ska samlas ihop för att rationalisera och öka antalet utvisningar. Samtidigt har den pågående utredningen om asylboenden fått nya skarpa direktiv, som går längre än de utredningsförslag som precis har varit ute på remiss. De förslag utredningen redan lagt fram går ut på att dagersättning och rätt att arbeta bara ska finnas för asylsökande som bor i Migrationsverkets boenden. Migrationsverket ska också få rätt att gå in i boenden för kontroll. Den som inte nås på sin adress riskerar att få asylansökan avskriven. FARR har inte bjudits in som remissinstans men har valt att på eget initiativ lämna ett yttrande till Justitiedepartementet över delbetänkandet från utredningen. Läs FARR:s yttrande här!

Asylsökandes perspektiv och barnperspektiv saknas

FARR ser utredningens förslag som ett led i en generell utveckling mot mer av tvång och bestraffning av asylsökande, som kommer att accelerera i takt med att förslagen i Tidöavtalet blir verklighet. Vi saknar asylsökandes perspektiv i utredningen, än mindre  barnperspektiv. Det saknas evidens för och analys av konsekvenserna för många av utredningens förslag.

Repressiva förslag är inte lösningen

FARR anser inte att repressiva åtgärder är lösningen för att uppnå integration. Rättssäkerhet, att göra myndighetsutövningen begripligare för den asylsökande eller skapa trygga boendeformer som också är barnvänliga, skulle vara bättre metoder. Utredningen är fel ute i bedömningen att kollektiva asylboenden som regel är fördelaktiga för de asylsökande. Vi ser med särskild oro på tvångsinslag som saknar rättssäkerhetsgarantier och som inkräktar på individens rätt till privatliv. Med detta sagt välkomnar vi vissa ambitioner för bättre asylboenden som utredningen skriver fram, men vi anser att minimikrav på boendena också behöver införas genom lag eller förordning, annars lämnas grundläggande inslag i de asylsökandes liv åt godtycke.

Ny webbplats om Tidöavtalets migrationspolitik

Från och med nu har du möjlighet att följa utvecklingen av regeringens repressiva migrationspolitiska åtgärder på den nya webbplats som FARR har öppnat. Vi ser att partipolitiska ambitioner trumfar beprövad kunskap och internationella överenskommelser. Människor på flykt hindras från att starta om sina liv och inta sina grundläggande rättigheter. På FARR:s Tidösida samlar vi nyheter, analyser, debattinlägg och tips om motstånd, för att belysa Tidöavtalets konsekvenser, omedelbara och på sikt. 

För press – mer information:

E-post: press@farr.se, telefon +46736811229