FARR:s ungdomsstipendium 2023

På FARR:s kursdag den 25 mars tilldelades nätverket Papperslös inte Värdelös, FARR:s ungdomsstipendium för deras arbete med mobilisering och upplysning.