Förlängning och permanent tillstånd enligt gymnasielagen

Denna artikel gäller främst dig som har haft tidsbegränsat tillstånd genom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen och sedan ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Om du har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter eller verkställighetshinder ska du i första hand ansöka om permanent tillstånd genom den vanliga utlänningslagen, eftersom den tillfälliga lagen har upphört att gälla.

Denna artikel är ändrad och ompublicerad efter lagändringarna 20 juli 2021.

Artikeln innehåller också information för ungdomar som fortfarande studerar på gymnasienivå och behöver förlänga tillståndet. Dessa regler gäller främst dem som har tillstånd enligt ”gymnasielagen”. Men de kan också användas för personer som har haft något annat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och har gått på introduktionsprogram i gymnasiet under den tiden.

”Den nya gymnasielagen” och andra regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier eller yrkesutbildning var egentligen inte en egen lag utan fanns som paragrafer i den tillfälliga utlänningslagen. Denna lag upphörde att gälla den 20 juli 2021. Nu finns istället en särskild gymnasielag som är till för att de som haft uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier eller yrkesutbildning ska kunna avsluta studierna och få permanent uppehållstillstånd.

Även den nu gällande gymnasielagen är tillfällig. Sista dagen att ansöka om förlängt uppehållstillstånd för studier är den 20 december 2023. Sista dagen för att förlänga tillstånd efter studierna så att det räcker upp till sex månader efter examen (se nedan) är den 20 juli 2024. Sista dagen för att ansöka om permanent tillstånd efter att haft tillstånd enligt gymnasiereglerna är den 20 januari 2025.

Tidslinje för de olika stegen för förlängning av uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Allmänt om förlängning

Du ansöker genom att gå in på Migrationsverkets sida och fylla i en webb-ansökan. För detta behövs en e-legitimation, som bank-ID, och du behöver ha en mail-adress. Om du inte har det kan du istället ladda ned en blankett som ska skickas in.

Här görs webbansökan: Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.
Här finns instruktioner om hur du gör om du inte har e-legitimation: Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt den till­fäl­liga lagen – om du inte kan använda e-tjänsten.

I blanketten behöver du kryssa i en eller flera anledningar till varför du behöver förlänga ditt uppehållstillstånd. Om du vill söka permanent tillstånd kryssar du i rutan framför Jag kan försörja mig själv. Om du har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och vill förlänga det så ska du också kryssa i rutan framför alternativet Jag behöver skydd.

 • FAKTA: Under tiden du väntar på beslut behåller du dina rättigheter som folkbokförd. Alltså har du samma rätt till studiebidrag och socialförsäkring och rätt till en mer omfattande sjukvård som tidigare.

Kan jag lämna Sverige medan jag väntar på beslut?

I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver man ett giltigt uppehållstillståndskort. Det innebär att du kanske inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om du är utomlands när ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Det finns ungdomar som åkt utomlands under tiden de väntar på svar, och som har lyckats komma in, men det är inget FARR rekommenderar.

Brottslighet

När Migrationsverket gör en bedömning om att förlänga ditt uppehållstillstånd kontrollerar de också om du har begått något brott i Sverige eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Om du har begått ett brott kan det påverka dina möjligheter till förlängning av ditt uppehållstillstånd negativt.

När kommer mitt besked?

En del som har ansökt om förlängning av tillstånd får ett brev med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot ansökan. Om du inte har fått något brev kan du själv logga in på Min sida (migrationsverket.se), och kontrollera om din ansökan har kommit in och registrerats. Detta är extra viktigt om din ansökan skickades via post. Om ditt uppehållstillstånd går ut under tiden du väntar på svar kan det hända att du får ett annat brev som berättar att Migrationsverket har inhiberat (stoppat) ditt utvisningsbeslut under tiden du väntar på beslut om förlängning av tillstånd. Detta är helt i sin ordning och betyder bara att din utvisning inte kan verkställas medan du väntar på Migrationsverkets beslut.

Hur vet jag vilket beslut jag får?

När Migrationsverket har fattat beslut skickar de ett brev om det hem till dig. Ansökan kan godkännas direkt eller så kan Migrationsverket kalla dig till en intervju. Du kan också behöva komplettera din ansökan.

Beslut om uppehållstillstånd skickas till din folkbokföringsadress.

OBS: Det är viktigt att meddela Skatteverket om du flyttar till en annan adress.

Kan jag överklaga om jag får avslag?

Ja. Du kan överklaga om du anser att Migrationsverket har gjort fel, eller om du tror att du kommer att uppfylla villkoren när domstolen tar beslut. Om du har haft ett utvisningsbeslut och fick ditt uppehållstillstånd enligt ”nya gymnasielagen” så finns utvisningsbeslutet kvar när ditt uppehållstillstånd gått ut. Om du har haft inhibition så kan Migrationsverket upphäva det vid avslag. Därför bör du skriva i din överklagan att du begär att domstolen beviljar dig inhibition. Det betyder att du inte ska kunna gripas för utvisning medan du väntar på svar på överklagan.

Villkor för permanent uppehållstillstånd

Du ansöker genom att gå in på Migrationsverkets sida och fylla i en webb-ansökan. För detta behövs en e-legitimation, som bank-ID, och du behöver ha en mail-adress. Om du inte har det kan du istället ladda ned en blankett som ska skickas in.

Här görs webbansökan: Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.
Här finns instruktioner om hur du gör om du inte har e-legitimation: Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt den till­fäl­liga lagen – om du inte kan använda e-tjänsten.

I blanketten behöver du kryssa i en eller flera anledningar till varför du behöver förlänga ditt uppehållstillstånd. Om du vill söka permanent tillstånd kryssar du i rutan framför Jag kan försörja mig själv. Om du har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och vill förlänga det så ska du också kryssa i rutan framför alternativet Jag behöver skydd.

 • FAKTA: Under tiden du väntar på beslut behåller du dina rättigheter som folkbokförd. Alltså har du samma rätt till studiebidrag och socialförsäkring och rätt till en mer omfattande sjukvård som tidigare.

Kan jag lämna Sverige medan jag väntar på beslut?

I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver man ett giltigt uppehållstillståndskort. Det innebär att du kanske inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om du är utomlands när ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Det finns ungdomar som åkt utomlands under tiden de väntar på svar, och som har lyckats komma in, men det är inget FARR rekommenderar.

Brottslighet

När Migrationsverket gör en bedömning om att förlänga ditt uppehållstillstånd kontrollerar de också om du har begått något brott i Sverige eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Om du har begått ett brott kan det påverka dina möjligheter till förlängning av ditt uppehållstillstånd negativt.

När kommer mitt besked?

En del som har ansökt om förlängning av tillstånd får ett brev med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot ansökan. Om du inte har fått något brev kan du själv logga in på Min sida (migrationsverket.se), och kontrollera om din ansökan har kommit in och registrerats. Detta är extra viktigt om din ansökan skickades via post. Om ditt uppehållstillstånd går ut under tiden du väntar på svar kan det hända att du får ett annat brev som berättar att Migrationsverket har inhiberat (stoppat) ditt utvisningsbeslut under tiden du väntar på beslut om förlängning av tillstånd. Detta är helt i sin ordning och betyder bara att din utvisning inte kan verkställas medan du väntar på Migrationsverkets beslut.

Hur vet jag vilket beslut jag får?

När Migrationsverket har fattat beslut skickar de ett brev om det hem till dig. Ansökan kan godkännas direkt eller så kan Migrationsverket kalla dig till en intervju. Du kan också behöva komplettera din ansökan.

Beslut om uppehållstillstånd skickas till din folkbokföringsadress.

OBS: Det är viktigt att meddela Skatteverket om du flyttar till en annan adress.

Kan jag överklaga om jag får avslag?

Ja. Du kan överklaga om du anser att Migrationsverket har gjort fel, eller om du tror att du kommer att uppfylla villkoren när domstolen tar beslut. Om du har haft ett utvisningsbeslut och fick ditt uppehållstillstånd enligt ”nya gymnasielagen” så finns utvisningsbeslutet kvar när ditt uppehållstillstånd gått ut. Om du har haft inhibition så kan Migrationsverket upphäva det vid avslag. Därför bör du skriva i din överklagan att du begär att domstolen beviljar dig inhibition. Det betyder att du inte ska kunna gripas för utvisning medan du väntar på svar på överklagan.

[toggle color=”Extra-Color-1″ title=”Villkor för permanent uppehållstillstånd”][vc_column_text]Denna information gäller enbart dig som har haft uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasiet eller yrkesprogram. Om du har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, se istället denna sida!

För att få stanna permanent i Sverige efter att ha haft uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier eller yrkesutbildning måste du kunna försörja dig själv. Om du försörjer dig genom en anställning måste arbetsgivaren ha meddelat Skatteverket om din anställning senast kalendermånaden efter du började jobba. Om din arbetsgivare inte har gjort detta eller du nyligen blivit anställd måste arbetsgivaren åtminstone ha meddelat Skatteverket senast då du får beslut.

Om du är under 25 år måste du ha fullföljt din gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning för att kunna få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Det är inte nödvändigt att ha avslutat din utbildning med godkänt i alla ämnen. Det viktiga är att du har fått ett examensbevis eller studiebevis som visar att utbildningen har fullföljts. Du behöver också varje år ha skickat in betyg eller intyg som visar att du studerar aktivt. Det räcker oftast inte att ha gått ett introduktionsprogram. Är du under 25 så behöver du ha gått ett nationellt program på gymnasieskola/Komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Det fungerar också med en yrkesutbildning på Komvux eller ett yrkesintroduktionsprogram i gymnasieskolan som syftar till etablering på arbetsmarknaden (inte till fortsatta studier). Läs mer om detta nedan under Förlängning av uppehållstillstånd på grund av studier.

Den som har hunnit fylla 25 och har arbete kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med förlängningen även om utbildningen inte är färdig.

När du ska ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning måste du göra det innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd har gått ut. Du måste även kunna visa i din ansökan att du har ett arbete. Du kan inte få uppehållstillstånd på grund av arbete förrän det förra uppehållstillståndet har löpt ut.

Dina anställningsvillkor, som lön och försäkringsskydd ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal eller följa nivån för vad som är vanligt i den bransch du  får arbete. Om du jobbar deltid ska inkomsten ändå vara tillräcklig för att du ska kunna försörja dig själv.

Vid andra typer av arbetstillstånd finns en fast gräns som man måste tjäna (13000 kronor i månaden före skatt), men för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen finns ingen fast gräns utan Migrationsverket bedömer varje fall för sig. Du behöver ha ca 4200 kronor kvar i månaden efter att du har betalat fasta kostnader: skatt, hyra, elektricitet, hemförsäkring och arbetsresor. Därför begär Migrationsverket att du ska visa till exempel hur hög hyra du har, för att de ska kunna räkna ut hur hög lönen behöver vara. Det är viktigt att du skickar in kopia på hyresavtal eller hyresavier, särskilt om din hyra är låg. Annars kan Migrationsverket räkna med att du har en ”normal” hyra som är 7347 kronor i månaden och du kommer att behöva ha en högre inkomst som täcker det. Om du jobbar heltid behöver du i vilket fall tjäna mer än den här miniminivån, eftersom lönen ska vara i nivå med vad andra tjänar i samma bransch.

Anställningen ska vara varaktig. Enligt Migrationsverket betyder det en tillsvidareanställning eller ett arbetskontrakt som gäller minst två år framåt från den dag Migrationsverket fattar beslut. Det krävs alltså mer än två år räknat från att du börjat arbeta. Din anställning får inte vara subventionerad genom någon form av statligt bidrag.

Det är tillåtet att räkna ihop inkomster från flera varaktiga jobb.

De flesta anställningar i Sverige påbörjas med en provanställning*. Om du är i den situationen kan du behöva visa att din arbetsgivare alltid använder provanställning eller att de flesta som provanställs hos din arbetsgivare brukar få fast jobb när provanställningen tar slut. Om du inte kan visa det kan du försöka kompromissa med arbetsgivaren om kortare provanställning, eller ingen provanställning alls. Det kan vara lättare om du kan visa tidigare referenser eller om du sedan tidigare arbetat på samma ställe.

 • FAKTA: *Provanställning: Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Provanställningen får i regel inte vara längre än 6 månader, men den kan givetvis vara kortare. Om den inte avbryts eller sägs upp före provanställningen går ut, så har provanställningen automatiskt övergått till en tillsvidareanställning.
  Tillsvidareanställning: Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig.

Du kan ta ett jobb inom vilket område som helst. Du behöver alltså inte ta ett jobb inom det yrke du har utbildat dig till.

Det är även möjligt att få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning genom att starta eget företag. För mer information se frågan om detta i Migrationsverkets information om reglerna. Detta är svårt och kräver en mängd ekonomiska rapporter, tillstånd, deklarationer mm, så du behöver ha kunskaper i företagsekonomi eller ha hjälp av en revisor. Detta är inte utformat för gymnasister utan snarare för vuxna som har haft uppehållstillstånd en längre tid av andra skäl.

FARR rekommenderar att du blir medlem i ett fackförbund så fort du har fått en anställning. Migrationsverket kan också be om att fackligt utlåtande när man ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Kan arbete som lärling ge permanent uppehållstillstånd?

Om en lärlingsperiod finns med i utbildningsplanen så kan den ingå i den tid du får uppehållstillstånd för utbildningen. Men det är inte vanligt. Om lärlingsperioden kommer efter utbildningens slut så bedöms den som vilket arbete som helst. Det betyder att du måste ha anställningsavtal om ett lärlingsjobb som fast anställning eller med minst två år kvar när du får beslut .

Skulle det inte komma en ny lag som gör det lättare att få permanent uppehållstillstånd?

Regeringen föreslog några lättnader, men majoriteten i Sveriges riksdag röstade emot ändringarna. Därför gäller samma regler fortfarande.

Vad händer om jag slutar jobbet efter att jag fått PUT?

Du kan byta jobb eller börja plugga efter att du har fått permanent uppehållstillstånd. Det finns ingen regel om hur länge du måste vara kvar på jobbet. Men FARR rekommenderar inte att du planerar att hoppa av ditt arbete direkt. Om du skulle anklagas för att ha fått uppehållstillståndet genom att luras (till exempel att det egentligen inte var en fast anställning) så skulle uppehållstillståndet kunna dras in, om du inte hade andra skäl än arbetet att få stanna.

Hur ska jag klara detta när skolor och arbetsplatser har varit stängda på grund av Corona?

Tyvärr har vi inget bra svar på detta. FARR och många andra krävde att reglerna skulle ändras så att det blir lättare att få uppehållstillstånd. Men det har inte hjälpt. Därför är det viktigt att du deltar i studierna så aktivt det går. Du kan ändå behöva prata med lärare och yrkesvägledare om att få en förlängd studieplan ifall det behövs för att nå din examen. När det gäller att få arbete finns ingen lösning annat än att hitta en anställning om minst två år

Du som söker jobb eller har jobb att erbjuda för en ungdom, se arbetskraftsförmedlingen REDO, som har bra information.  Unga i Stockholm och Uppsala kan be om råd från Stadsmissionen (ungaijobb@stadsmissionen.se). Men var och en måste alltid själv försöka hitta jobb!

Hämta en utförlig handbok om att söka permanent uppehållstillstånd enligt gymnasiereglerna från Asylrättscentrum

Läs mer om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasiereglerna i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

Gymnasielagen finns här: Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/toggle]

[toggle color=”Extra-Color-1″ title=”Förlängning av uppehållstillstånd på grund av studier”][vc_column_text]Följande grupper kan få uppehållstillstånd för studier enligt den nu gällande gymnasielagen:

 • Ungdomar som haft ett första tillstånd om 13 månader enligt ”nya gymnasielagen”.
 • Ungdomar som haft ett eller två 13 månaders uppehållstillstånd för att gå introduktionsprogram.
 • Ungdomar som haft uppehållstillstånd för att gå ett gymnasieprogram eller yrkesutbildning men som inte blivit klara med studierna enligt studieplanen.
 • Ungdomar som fyllt 18 och har haft något annat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen som inte går att förlänga, men endast om ungdomen studerat på gymnasiets introduktionsprogram före 20 juli 2021.

Vilken slags tillstånd du än har måste du ansöka om förlängning innan det går ut (tidigast två månader innan) för att du inte ska falla ur samhällssystemen. För att få tillstånd på grund av studierna måste du ha kommit in på en utbildning som är godkänd av Migrationsverket och du får inte ha fyllt 25 år. Om du har uppehållstillstånd enbart på grund av nya gymnasielagen och det finns risk att du fyller 25 innan beslut tas bör du försöka få fast arbete och även söka tillstånd på grund av arbetet – annars riskerar du utvisning.

När du ansöker om förlängning på grund av gymnasiereglerna så ska du använda samma e-tjänst eller blankett som vid andra förlängningar, se Migrationsverkets sida. I blanketten ska du sätta ett kryss i rutan framför Jag studerar på gymnasial nivå i Sverige. Du ska också skicka med handlingar som styrker din skolgång. Du skickar in din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument om du går på folkhögskola. Det är viktigt att du skickar in rätt handlingar från din gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux, Särvux eller folkhögskola. I e-tjänsten kan du ladda upp bilagor från en dator. Om du ansöker med blankett skickar du in handlingarna till en adress som beror på var du bor. Det står på Migrationsverkets sida med instruktioner hur du ska ta reda på vilken adress du ska använda. 

Det finns två olika grunder som kan ge förlängning:

 1. Den ena grunden är om du studerar på ett “introduktionsprogram med fokus på behörighet till nationellt program”. Detta kan exempelvis vara språkintroduktion. Om du får förlängt uppehållstillstånd för att gå ett sådant program, blir uppehållstillståndet 13 månader.
 2. Den andra grunden är om du studerar på yrkesutbildning/yrkesintroduktion som syftar till etablering på arbetsmarknaden (kan vara på Komvux eller gymnasieskola) eller nationellt program på gymnasieskola/Komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Om du får uppehållstillstånd för sådana studier kommer tillståndet att sträcka sig fram till den dagen din utbildning avslutas plus sex månader för att få tid att hitta ett arbete. Dessa sex månader börjar räknas från och med den dagen studierna har avslutats.

När du har fått din ansökan om förlängt uppehållstillstånd godkänd, är det viktigt att närvara på lektionerna för att visa att du följer din studieplan.

Ditt uppehållstillstånd kan i värsta fall återkallas om du har för hög ogiltig frånvaro i skolan.

Du behöver redovisa aktivt deltagande varje år till migrationsverket ifall du har ett uppehållstillstånd som varar längre än 13 månader. Läs mer här om aktivt deltagande på Migrationsverket.

Hur länge kan jag få uppehållstillstånd för introduktionskurs?

Om du fick ditt första 13 månaders uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen kan du bara få förlängt en gång med 13 månader för att gå ett introduktionsprogram. Detsamma gäller om du har haft något annat tillstånd enligt den tillfälliga lagen som inte kan förlängas och du har gått introduktionskurs under den tiden. Du kan bara förlänga för introduktionskurs en gång. För att få förlängt igen måste du komma in på ett program på gymnasienivå eller yrkesutbildning.

Hur vet jag om min utbildning är godkänd?

Det kan vara väldigt svårt att veta om du går en godkänd utbildning. Därför är det viktigt att du tar kontakt med en studievägledare på din skola eller annan kunnig person för att med säkerhet veta att utbildningen är godkänd enligt regelverket och att utbildningen leder till studiebevis/gymnasieexamen, alternativt behörighet till nationellt program på gymnasienivå. Ta hjälp av kunniga personer när du är osäker och har frågor om utbildningen!

Om du går på komvux och har inslag av studier i svenska eller annat som inte är på gymnasienivå så är det särskilt viktigt att det framgår av studieplanen att utbildningen leder fram till en examen. Att gå på SFI räcker inte! Om det är en yrkesutbildning du går på komvux så är det viktigt att programmet leder fram till att du kan söka jobb inom yrket. Det ska finnas en viss mängd praktik inom programmet.

Det finns även yrkesprogram inom gymnasieskolan som leder fram till etablering på arbetsmarknaden. Dessa räknas inte som introduktionsprogram som gör att du kan fortsätta på en annan nationell gymnasiekurs, utan du kommer att behöva söka jobb efter att utbildningen är klar.

När du gör en förlängningsansökan ska en individuell studieplan skickas med och den bör alltid vara godkänd av en studievägledare/eller någon annan kunnig person innan du skickar iväg din ansökan.

Den individuella studieplanen kan vara utformad på lite olika sätt. Det är viktigt att start- och slutdatum för utbildningen finns med, skolans namn, kursförteckning, syfte och mål med utbildningen och att du studerar på heltid. Kursförteckning ska även skickas med för de utbildningar som du planerar att gå längre fram (t ex på Komvux). Om du går en utbildning som leder fram till gymnasieexamen eller till etablering på arbetsmarknaden så ska studieplanen omfatta hela kursen, fram till examen, även om kursen löper över flera terminer.

Migrationsverket har publicerat en redovisning som innehåller exempel på kurser som godkänts eller underkänts.

Du ska studera på heltid. Studier på deltid kan bara tillåtas i vissa speciella fall där det är nödvändigt. Du kan inte bestämma på egen hand att ta en paus eller läsa på deltid. Tag hjälp av studievägledare och fråga Migrationsverket om du är i den situationen. Läs mer om studieavbrott och deltidsstudier i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.

Får jag byta utbildning?

Det kan vara så att du måste byta utbildning under den första perioden med 13 månaders uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen eller under ett introduktionsprogram. Men du kan inte få uppehållstillstånd för att gå ett introduktionsprogram som ska leda till fortsatta studier (som språkintro) om du har hunnit påbörja ett nationellt program eller yrkespaket. När du väl har förlängt ditt uppehållstillstånd och påbörjat en godkänd utbildning, är reglerna mycket restriktiva vid byte av utbildning. Det går vanligen inte att byta från en yrkesutbildning till en annan eller byta nationellt program. Det är viktigt att rådfråga Migrationsverket eller en kunnig studievägledare innan du genomför ett eventuellt byte av utbildning.

Vad händer om jag missat ansöka eller inte hunnit börja på utbildningen innan första tillståndet löper ut?

Det räcker att utbildningen har påbörjats när beslutet fattas. Om du får avslag för att du inte hunnit påbörja studierna kan du överklaga. Om du hinner börja utbildningen innan domstolen fattar sitt beslut kan domstolen välja att godkänna ansökan.

Du behöver göra ansökan innan det första tillståndet löpt ut för att inte förlora rättigheterna som studiebidrag med mera. Om du redan har ett beslut om utvisning så befinner du dig dessutom olagligt i landet när uppehållstillståndet löpt ut. Men din ansökan ska ändå behandlas. Om din ansökan har avvisats av den här anledningen men du fortfarande går på utbildningen kan du pröva att söka på nytt!

Varning: när du ska ansöka om permanent tillstånd på grund av arbete måste ansökan ha kommit in innan uppehållstillståndet för studier har löpt ut.

Vad händer om jag inte blir klar med studierna inom den tid jag fått uppehållstillstånd?

Det går att ansöka om förlängning för fortsatta studier på samma utbildning, alltså till ett nytt examensdatum plus sex månader. Om du kommer att bli klar med studierna men inte får någon tid över för att söka arbete så kan du söka tillstånd för upp till sex månader efter din examen. Men du måste ha deltagit aktivt i studierna, kunna visa varför det tog längre tid än beräknat (till exempel genom intyg från skolan eller läkarintyg) och skicka in en ny studieplan. Du kan inte få förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier efter att du fyllt 25 år.

Vad händer om jag blir klar med studierna för tidigt?

Detta kan hända, framför allt om du är en av de yngre ensamkommande som fick fyra års uppehållstillstånd enligt begränsningslagens paragraf 16e, den ”gamla gymnasielagen”. Dessa får ha kvar sina fyraåriga tillstånd även om de blir klara med skolan mer än sex månader innan uppehållstillståndet tar slut. Men innan ditt fyraåriga tillstånd tar slut behöver du ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete.

Det kan uppstå även för andra att de klarat av sina studier snabbare än planerat. Om du är i den situationen kan det bli svårt för dig att fortsätta redovisa att du studerar aktivt varje år. Normalt ska Migrationsverket låta dig ha kvar tillståndet ändå. Men om det är lång tid kvar bör du för säkerhets skull ta kontakt med Migrationsverket och fråga om du får behålla ditt tillstånd och söka anställning under tiden.

Läs mer om vad som gäller vid uppehållstillstånd för dig som studerar på gymnasial nivå på Migrationsverkets hemsida.

Mer detaljerad information finns i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om gymnasiereglerna.

Gymnasielagen finns här: Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

Upload Files Drag and drop your files here or click the button to upload your files from your computer

multi file upload Drag and drop your files Max Upload: 20 MB
close image preview
image preview
Det finns redan en uppgift för detta element.
Skriv ditt meddelande i den befintliga tråden.
Här öppnade vi den åt dig.
Flyttad till mediefolder.
Filen har lagts till webbplatsens mediefolder, du kan nu använda den därifrån.
poweredby
hide sidebar icon
sidebar left
sidebar menu
sidebar menuThis Page
sidebar menuAll Pages
sidebar menuShow Complete Tasks
sidebar menuShow Internal Tasks
sidebar menuSort by Date
sidebar menuSort by Priority
sidebar menuSort by Status
Tasks
Pages
no task in sidebar
Add your comments
Click any part of the page to start collaborating
       Loading...
       link to inbox
       responsive box
       desktop iconDesktop
       tablate iconTablet
       mobile iconMobile
       Browse Comment
       So
       Ki
       Kirsti Wennerholm
       Li
       Linus Ericsson
       re
       realisatorerna
       Sa
       Sanna Vestin
       So
       Sofia sofiahayhtio@yahoo.se
       Jo
       Jobba Digitalt
       ol
       ola@jobbadigitalt.se
       Po
       Pomme Johansson Corvellec
       8
       general button icon Create a general task not tied to any page element, great for adding documents or engaging in wider project conversations.
       ×
       ×
       Godkänn sida

       När sidan är klar, klicka på den gröna knappen för att signalera till webbmastern att den här sidan är godkänd.

       något gick fel. Vänligen försök igen.
       ×
       Sida godkänd
       Skrivbord Surfplatta Mobil
       Tillbaka till standardvy
       Du har inga webbplatsutrymmen kvar

       Vad bra!
       Det betyder att du växer och tar in fler kunder! Låt det inte stoppa dig.

       Något gick fel. Vänligen försök igen.