Material från FARR:s kursdag 25 mars

Röda Korsets folkhögskola, Skärholmen, Stockholm


Här finns programmet i pdf-format

BLOCK: TIDÖAVTALET – VAD ÄR DET?

Terje Holmgren, ordförande i FARR, inleder dagen. Konferencier: Frida Johansson Metso.

Aida Samani, jurist och styrelseledamot i FARR, redogör för innehållet i Tidöavtalet.
Börjar 15.36 in i Youtubesändningen.
Presentation i PDF format.

Zahra Hosseiny, aktivist med egen asylerfarenhet och styrelseledamot i FARR, samt Patricia Lorenzoni, idéhistoriker och författare, ger reaktioner på avtalet. Linn Hansén, poet och ansvarig utgivare för Artikel 14, modererar samtalet och ställer frågor till juristerna från deltagarna och publiken. Björn Åhlin, jurist vid Fridh advokatbyrå, och Aida Samani svarar. Börjar 42.34 in i Youtubesändningen.

BLOCK: MOTSTÅND OCH RÄTTIGHETER

Anne Sjögren: Vårdens roll 2023: Anne Sjögren är sammankallande i Rätt till vård-initiativet. Börjar 1:45:47 in i Youtubesändningen.
Presentation i PDF format

Stefan Pettersson från Välkommen till Mälaröarna pratar om Integration 🧡 Asylrätt.
Börjar 2:11:43 in i Youtubesändningen.

Limbolandet: Om Ousamas liv i limbo. En film av Marit Israelsson.

Bernd Parusel pratar om Tidöavtalet och EU-rätten. Berndt är forskare och migrationsexpert. Börjar 2:45:38 in i Youtubesändningen.
Presentation i PDF format.

Louise Dane, jurist och doktor i offentlig rätt, Om regeringens förslag om särskilt ömmande omständigheter. Utrymme för publikens tips om remiss och opinionsbildning!
Börjar 3:15:42 in i Youtubesändningen.
Presentation i PDF format.

BLOCK: VAD GÖR VI NU?

Filmen Fredens Fågel av Mehdi Saleki. Musik och lyrik av Reza Ayanda Rezaie.

Panelsamtal: Hur arbetar vi för en human och rättssäker flyktingpolitik i Tidötider?
Med Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP), Christina Höj Larsen, ordf Fristadsfonden, Jasmine Qasbegi, advokat och styrelseledamot i FARR, Syster Karin, Alsike kloster och Michael Williams, FARR-grundare och tidigare ordförande. Moderator Linn Hansén.
Börjar 4:07:45 in i Youtubesändningen.

Jonna Mannberg: Motståndet fortsätter. Jonna är ordförande i Refugees Welcome Stockholm. Börjar 5:01:59 in i Youtubesändningen.
Presentation i PDF format

Presentation av FARR:s ungdomsstipendiat: Nätverket Papperslös inte Värdelös.

Avslutning