Migrationsöverdomstolen: Person som gjort värnplikt i Syrien får vänta 25 år på medborgarskap

En man från Syrien som fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 2016 ansökte om medborgarskap. För att bli medborgare krävs ett hederligt levnadssätt. Det finns ett regeringsbeslut från 2004 som innebär att den som har varit verksam i en organisation som är känd för systematiska, omfattande och grova övergrepp som tortyr, mord och utomrättsliga avrättningar inte ska kunna bli svensk medborgare förrän efter en avsevärd tid, som regel 25 år. Regeringens beslut gällde en säkerhetstjänst.  Enligt Migrationsverket är den syriska armén där mannen hade gjort värnplikt en sådan organisation och därför fick han avslag. Även migrationsdomstolen avslog. Mannen anförde att han tjänstgjort under tvång, att han haft vapenfri tjänst med administrativa uppgifter och att tjänsten avslutades genom att han deserterade. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att en reguljär armé kan vara en sådan organisation som regeringen syftat på och konstaterade att mannen gjort värnplikten under en tid då armén begick systematiska, omfattande och grova övergrepp. Det hjälper inte att han var tvångsinkallad och vapenfri. Medborgarskap beviljas inte.

Mål nur UM 9269-22, MIG 2023:8