Migrationsverket om barns rätt att överklaga nekat övertagande till Sverige

Den 1 augusti 2022 kom EU-domstolen med ett förhandsavgörande om ett ensamkommande barns rätt till överklagande i vissa fall. Det handlar om situationen då barnet har begärt att få bli överförd till ett annat EU-land där en släkting finns, för att få sin asylansökan prövad där. Om den tillfrågade staten då avslår begäran så ska barnet enligt EU-domstolen ha rätt att överklaga avslaget i den staten. Däremot har barnets släkting inte någon rätt att överklaga. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar om hur domen ska tolkas. Kommentaren rör procedurfrågor som hur tiden för överklagande ska räknas, vem som kan vara barnets företrädare mm, kommunikation med denna mm. Enligt kommentaren ska rätten för den enskilde att överklaga ett nekat övertagande inte utvidgas till andra kategorier än ensamkommande barn.

Migrationsverket 22-08-01: Sammanfattning av EU-domstolens dom den 1 augusti 2022 i C-19/21

Migrationsverket 23-01-20: RK/001/2023: Rättslig kommentar. EU-domstolens dom C-19/21