Sen ansökan om förlängning för studier ska behandlas

Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier enligt ”gymnasielagen” ska behandlas även om den kommit in efter att ett tidigare uppehållstillstånd på grund av studier har löpt ut. Domstolen var oenig och utfallet är ett exempel på hur invecklad och ogenomtänkt lagen har blivit med alla ändringar.

Om ansökan görs efter att ett tillstånd på grund av studier löpt ut så förlorar ungdomen rättigheter som studiebidrag med mera. Den som redan har ett beslut om utvisning kommer dessutom att befinna sig olagligt i landet. Men ansökan ska ändå behandlas. Migrationsverket valde under en period att avvisa sådana ansökningar som för sent inkomna och inte behandla dem alls. Men det står inget i lagen om när ansökan ska vara inne. I början av januari 2021 beslutade Migrationsöverdomstolen i en vägledande dom att ansökningar ska behandlas även om de lämnats efter att tidigare tillstånd enligt gymnasiereglerna löpt ut.

Om din ansökan har avvisats av den här anledningen men du fortfarande går på utbildningen kan du pröva att söka på nytt!

Läs mer om förlängning här