Skrivelse till Afghanistans flyktingministerie (MoRR)

FARR tog initiativet genom Sara Edvardson Ehrnborg till en skrivelse mot tvångsutvisningar till Afghanistan som undertecknades av ca 120 svenska frivilliga- och kultur organisationer, företag, samfund och en fackförening. Skrivelsen riktades till Afghanistans flyktingministeriet (MoRR) och nämndes av afghanska politiker i sina kontakter med svenska tjänstemän. Läs om mötet här.

Läs skrivelsen här!