Svårare att få PUT enligt gymnasielagen?

Migrationsöverdomstolen har dömt i ett mål som handlar om permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt gymnasielagen. Det gällde en person som fått avslag på ansökan om PUT och som hade bytt jobb under väntan på domstolens beslut. 

Nu har Migrationsverket förklarat hur de kommer att tolka domen.

Enligt Migrationsöverdomstolen ska villkoren för PUT vara uppfyllda då det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut. Eftersom kvinnans anställning hade påbörjats senare fick hon avslag. Detta vägledande beslut kan få betydelse för en del av de drygt 2000 ungdomar som fortfarande har tillstånd för studier enligt gymnasielagen, eller som söker jobb i väntan på beslut. Målet påverkar inte dem som redan har PUT.

Migrationsöverdomstolens dom handlade om en person som hade ett jobb som inte uppfyllde villkoren när hennes tillfälliga uppehållstillstånd löpte ut. Därefter hade hon bytt anställning och hade ett arbete som uppfyllde villkoren. Det var oklart hur domen skulle tolkas i andra situationer.

Den 17 mars kom Migrationsverket med ett ställningstagande som förklarar hur de kommer att tolka domen. Det viktigaste är att anställningen måste vara påbörjad när föregående tillstånd löper ut. Migrationsverket tolkar det som att villkoren ska vara uppfyllda BÅDE när tillståndet löper ut OCH vid beslutet. Minst två års anställning gäller alltså vid båda tillfällena. Däremot behöver det inte vara samma anställning. Det betyder att du inte bör få avslag bara för att du byter jobb, om både anställningarna uppfyllt villkoren.

De ungdomar som har haft tillstånd enbart enligt gymnasielagen och väntar på beslut om PUT behöver vara noga med att deras jobb uppfyller villkoren både när det förra tillståndet löper ut och när de får beslut.

För dem som inte är säkra på att de kommer att få PUT kan det vara viktigt att söka juridisk hjälp och även få asylskälen prövade på nytt. Särskilt ömmande omständigheter kan också prövas, men det går inte om personen har ett utvisningsbeslut som fortfarande gäller.

Läs en längre artikel om saken och hämta domen