Vad innebär ett verkställighetsstopp till Afghanistan och hur gör man för att få tillbaka LMA-bistånd?

Just nu är alla utvisningar till Afghanistan stoppade. Migrationsverket har meddelat att de som har ett utvisningsbeslut kan ansöka om att få tillbaka sitt LMA-bistånd (LMA-bistånd = boende och dagersättning enligt LMA-lagen, Lagen om mottagande av asylsökande). Dock finns det tyvärr vissa skäl som kan göra att man får avslag på sin ansökan om bistånd. Dessa skäl listas längre ned i artikeln .

Migrationsverket har lagt ut lite mer detaljerad information på sin hemsida:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-07-26-Tillfalligt-stopp-for-att-fatta-och-verkstalla-beslut-till-Afghanistan.html

Det formella rättsliga ställningstagandet hittar du här: 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument…

Vad innebär ett verkställighetsstopp?

Du som har ett utvisningsbeslut och samtidigt ett tillfälligt uppehållstillstånd berörs inte av detta. Ditt utvisningsbeslut kan ändå inte verkställas, så beslutet om verkställighetsstopp gör ingen skillnad för dig, i varje fall inte förrän ditt tillstånd löper ut och inte kan förlängas. Den stora skillnaden är för dem som är ”papperslösa” och särskilt de som förlorat boende och bidrag. 

Verkställighetsstoppet har utlysts av Migrationsverkets rättschef men vad det betyder är oklart. I lagen står det om ”verkställighetshinder”, men det uttrycket använde inte rättschefen. Migrationsverket har inte lovat att någon ska få uppehållstillstånd eller att alla beslut kommer att omprövas. Det finns inte ens beslut om inhibition för alla (alltså att utvisningen stoppas för var och en), bara just detta: Utvisningarna verkställs inte just nu och det kan gå att få LMA-bistånd. Viktigast är att du just nu inte kan gripas och sättas på ett plan.

Du behöver inte ansöka om LMA-bistånd om du absolut inte vill. Verkställighetsstoppet gäller dig ändå!

Var och en som vill få tillbaka sitt LMA-bistånd behöver ansöka om inhibition och sedan ansöka om ersättning enligt LMA-lagen. Inhibition betyder att verkställigheten ställs in tills vidare. Det ger alltså inte en ny prövning, det är bara ett bevis på att personens utvisning inte får verkställas. Inhibition krävs enligt LMA-lagen för att få tillbaka bistånd som stoppats.

Avvakta med att begära ny prövning

Den som dessutom vill ansöka om en ny prövning för att få uppehållstillstånd (det som brukar kallas för VUT) behöver precis som tidigare ha nya personliga skäl. Det kan förstås finnas sådana skäl, till exempel för den som är förföljd av någon inom talibanrörelsen som nu fått större makt. Men Migrationsverket har även tillfälligt stoppat allt beslutsfattande om asylansökningar och nya prövningar för Afghanistan, vilket innebär att du inte kommer att få något svar på din ansökan om en ny prövning just nu. Dessutom brukar Migrationsverkets inte bevilja inhibition när verkställigheten redan är stoppad på grund av en ansökan om verkställighetshinder som ännu inte fått något svar. En VUT-ansökan kommer alltså inte att leda till något LMA-bistånd.

Här är ställningstagandet från Migrationsverket om att inga beslut fattas just nu: https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45714

Det skulle vara klokt för de flesta att avvakta med att ansöka om uppehållstillstånd tills Migrationsverket kommit längre med sin analys och publicerat ett nytt större ställningstagande. Då kommer vi att veta vilka faktorer Migrationsverket anser är viktiga för att någon ska behöva skydd och du kommer att kunna formulera dig bättre. Lämna aldrig in en ”VUT” utan att tänka igenom dina personliga skäl ordentligt och helst tillsammans med en van jurist! Tänk på att samma skäl inte kommer att kunna prövas en gång till.

Du som redan har begärt verkställighetshinder på grund av egna skäl behöver inte oroa dig. Skulle du vilja lägga till nya omständigheter i din ansökan kan du göra det, fram tills att du får beslut. Om du inte redan beviljats en ny prövning finns även möjligheten att dra tillbaka ansökan och istället “bara” ansöka om inhibition. Men det känns förstås inte så bra om du har gjort en genomtänkt ansökan.

Hur du ansöker för att få tillbaka ditt LMA-bistånd

Först ska du ansöka om inhibition. Det finns inte någon särskild blankett för att göra detta, men det behövs inte mycket.

Gör så här: skriv ”begäran om inhibition” som rubrik. Skriv ditt namn och ditt ärendenummer (LMA-nummer, står också högst upp till höger på alla brev du fått från Migrationsverket) och datum. Skriv att du begär att din utvisning ska inhiberas på grund av att inga utvisningsbeslut ska verkställas just nu. Underteckna med namnteckning. Lämna in eller skicka papperet. 

Om du inte vill att din ansökan ska uppfattas som en ansökan om ny prövning på grund av verkställighetshindret (VUT), så undvik att skriva något om dina asylskäl. Det är Migrationsverkets skyldighet att tolka allt sådant som en ansökan om ny prövning!

För ansökan om bistånd enligt LMA-lagen (pengar till bankkortet) finns en särskild blankett. På blanketten måste du också ange din adress. Du hittar blanketten på informationssidan om att söka ekonomiskt bistånd: https://www.migrationsverket.se/…/Ekonomiskt-stod.html På denna sida finns information om villkoren för att få ekonomiskt stöd. 

Du kan ansöka om AT-UND (rätt att arbeta utan att ha arbetstillstånd) samtidigt som du ansöker om ekonomiskt bistånd, men det är inte säkert att du kan få det, se rubriken nedan om oklarheter.

Skäl som KAN göra att du inte får några pengar genom LMA-bistånd även om du har ett utvisningsbeslut till Afghanistan: 

 1. Ditt utvisningsbeslut är preskriberat och du har inte sökt asyl på nytt.
 2. Du har varit utanför Sverige och kommit tillbaka.
 3. Du har haft ett uppehållstillstånd som har tagit slut och som du inte lyckats förlänga.
 4. Du har lämnat in en ansökan om ny prövning (VUT) som ännu inte fått något svar.
 5. Du har eller har nyligen haft en laglig inkomst eller tillgångar som gör att du inte anses ha behov av bistånd. 
 6. Du håller dig undan och har inte uppgett någon adress där du kan nås.
 7. Din adress ligger inom ett område där asylsökande inte kan få bistånd – det är områden som räknas som utsatta och där myndigheterna inte vill att fler asylsökande ska bo.

På denna sida kan du kolla adressen: https://www.migrationsverket.se/…/Boende/Eget-boende.html

 • Vi vet inte när verkställighetsstoppet upphör och vad som händer då. Därför måste du själv överväga om du vågar uppge din bostadsadress. Just nu kan du inte gripas, men i värsta fall upphör verkställighetsstoppet lika fort som det kom. (I bästa fall övergår det i en möjlighet att få ett tillfälligt uppehållstillstånd – ingen av oss här kan svara på det idag.)
 • En annan sak att tänka på är att pengar du får på LMA-kontot bör tas ut för att inte försvinna om det kommer ett nytt beslut som gör att du inte får ha kontot längre.
 • Sök gärna även om du passar in på någon av punkterna. Situationen kan vara olika och personalen verkar också tolka lagen olika!
 • Om ditt utvisningsbeslut är preskriberat (om det har gått fyra år sedan det inte gick att överklaga längre), så kan det vara klokt att söka asyl på nytt, så att du blir asylsökande igen. Du kan inte få LMA-bistånd på något annat sätt. 

Anledningen till att du kan få avslag för att du varit utomlands är att när LMA dragits in för att personen lämnat landet, så finns ingen paragraf i lagen om att få tillbaka biståndet när personen kommer tillbaka. Samma sak gäller om du fått avslag för att du haft uppehållstillstånd. Om LMA dragits in för att du fått tillstånd, så finns ingen paragraf i lagen om att få tillbaka LMA-biståndet när tillståndet tagit slut. Du skulle kunna överklaga ett sånt avslag om det var så att du blev av med LMA-biståndet innan du fick uppehållstillståndet eller lämnade landet. Det skulle kunna vara ett skäl till att du borde kunna få tillbaka biståndet ändå. (Vi vet ännu inte om någon lyckats med ett sånt överklagande.)

Om du inte kan få LMA-bistånd och ditt utvisningsbeslut inte kan verkställas så kan du försöka gå till socialtjänsten och förklara situationen. Det är inte säkert att du kan få någon hjälp där heller, men det skadar inte att försöka.

Oklarheter och skillnader

FARR har fått information att en del personal på Migrationsverket vägrat ta emot ansökan om LMA från personer som har utvisningsbeslut, eller att de lagt till egna krav, exempelvis att de som ansöker måste underteckna att de kommer att återvända frivilligt när det blir möjligt. Andra har krävt att de sökande måste skriva sina asylskäl, så att det blir en begäran om ny prövning. Inget av detta är rätt. Det säkraste sättet är att först ansöka om inhibition så att du har ett beslut om inhibition när du ansöker om LMA-bistånd. Det går att begära inhibition skriftligt, men LMA behöver du ansöka om personligen på ett av Migrationsverkets kontor. Du behöver inte vara orolig för att bli gripen just nu. Om du har tur kan det finnas hjälpsam personal på ditt kontor som hjälper dig med båda ansökningarna.

Många undrar om de också kan få rätt att arbeta (AT-UND). Några som ansökt har redan fått LMA-kort och även AT-UND. Det är många villkor för att få AT-UND, men om du har haft det innan du fått avslag så är det möjligt att du kan få det igen. Om ditt ärende hade hunnit lämnas över till polis så kan det hända att du inte kan få AT-UND igen just nu.

Svar från Migrationsverket

FARR har kontaktat Migrationsverkets rättsenhet och beskrivit vilken förvirring som råder. Vi fick svaret att det varit svårt att få ut information till alla mottagningsenheter under semestrarna, samt att lagstiftningen inte är gjord för den här situationen. Deras experter jobbade på att komma ut med bättre instruktioner, men tyvärr blev instruktionerna inte särskilt tydliga. I svaret stod också att ett problem är att det inte är samma personal som har behörighet att bevilja inhibition och att besluta om LMA-frågor. Besluten måste också registreras på olika sätt.

Tyvärr har vi inte fått konkreta svar på alla frågor.

FARR kräver att alla utvisningsbeslut omprövas

FARR anser att Migrationsverket borde ha konstaterat att det finns ett verkställighetshinder för alla som har utvisningsbeslut till Afghanistan och beviljat inhibition eller tillfälliga tillstånd för alla. Dessutom borde alla beviljas ny prövning av skyddsbehovet. FARR anser också att socialen borde ha ett ansvar för dem som faller utanför LMA-lagens regler, när det är omöjligt att verkställa utvisningsbesluten. Här är FARR:s uttalande: https://farr.se/farr-kraver-att-alla-utvisningsbeslut-till-afghanistan-omprovas/

Tips! Om du vill veta mer om verkställighetsstoppet till Afghanistan och vad det innebär kan du lyssna på Asylrättscentrums senaste podd: https://soundcloud.com/manniskorochmigration/afghaner-i-limbo-vad-hander-med-dem-som-ar-har?utm_source=sweref.org&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fmanniskorochmigration%252Fafghaner-i-limbo-vad-hander-med-dem-som-ar-har