88 organisationer bakom uttalande om EU:s nya migrationspakt

FARR är en av de just nu 88 organisationer som ställt sig bakom ett uttalande om EU-kommissionens förslag till ”en ny migrations- och asylpakt”. Initiativtagare till uttalandet är ECRE (European Council in Refugees and Exiles). I uttalandet kräver organisationerna bland annat att EU och medlemsstaterna ska säkra kapaciteten för sök- och räddningsaktioner och avlasta EU:s gränsländer. Medlemsstaterna uppmanas samtidigt att avvisa förslagen om särskilda asylprocedurer vid  gränsen som kommer att minska rättssäkerheten och öka förvarstagandet. Organisationerna pekar på de dåliga erfarenheterna från ”hotspots” som lösning.

Pakten som organisationerna kommenterar är den som kommissionären Ylva Johansson presenterade för EU-kommissionens räkning för några veckor sedan. Pakten innebär en omstart för förhandlingarna om EU:s kommande asylsystem med tillägg av flera nya förordningar och omarbetningar av andra. Den har ett stort fokus på återvändande. Alla asylsökande ska screenas vid gränsen och på några dagar delas upp i kategorier. De flesta som kommer från länder varifrån få brukar få asyl ska hållas kvar vid gränsen och få en snabb asylprocedur som kan övergå direkt i återvändande-procedur. De medlemsländer som inte har så stort tryck av sökande förväntas bidra till en pott för omlokalisering eller annat stöd. I andra hand ska kvoter tillämpas. Det ska vara möjligt för en medlemsstat att bidra genom att administrera återsändande istället för att ta emot asylsökande för en vanlig asylprocedur.

Hela paketet är mycket omfattande med flera typer av procedurer för olika situationer. Uttalandet nedan från de 88 organisationerna förklarar och analyserar huvuddelarna. Du kan också hitta mer om pakten via följande länkar.

Podd från Asylrättscentrum: ”Gränsförfaranden och återvändandesponsring – förslaget till ny migrationspakt i EU
Från EU-kommissionen: Den nya migrations- och asylpakten: dokument som antogs den 23 september 2020
EU-kommissionen: En ny migrations- och asylpakt: Frågor och svar
Steve Peers i EU Law Analysis: ”First analysis of the EU’s new asylum proposals
Francesco Maiani i Odysseus Network: ”A “Fresh Start” or One More Clunker? Dublin and Solidarity in the New Pact
Collection from Odysseus Network: ”Special series of posts on the New Migration Pact

Hämta uttalandet som pdf-fil på svenska

Till uttalandet på engelska och andra språk