Samverkan för att försvara asylrätten

Den 8 januari höll FARR en digital träff för sina medlemsföreningar och alla föreningar som undertecknat FARR:s uttalande om Tidöavtalet. Knappt 50 personer från ca 25 föreningar och från FARR:s styrelse deltog. Vid mötet presenterade Hilda Gustafsson en översikt av debatten i media dittills (se separat artikel om detta). Aida Samani gick igenom de flesta av förslagen i Tidöavtalet och när de ligger i tiden. Aidas presentation innefattade inte bara förslagen i närtid som nämndes på regeringens presskonferens utan även de utredningar som ligger längre fram i tiden.


I en frågestund efter inledningarna deltog även Tomas Fridh och Emma Salomonsson från Fridh advokatbyrå. De poängterade bland annat att de flesta av förslagen inte har börjat gälla. Förslagen kräver lagändringar som tar tid och alla kanske inte går att genomföra på grund av EU-regler som Sverige behöver följa.

Fortsatt samverkan mot Tidöavtalet och för asylrätt

Andra halvan av mötet den 8 januari ägnades åt reaktioner och önskemål från föreningarna. Flera berättade om förskräckelse och uppgivenhet, att människor känner sig jagade och funderar på att lämna Sverige och sådana saker. Men det fanns också exempel på aktiviteter för att protestera och samlas. Många önskade fortsatt information, gärna på en gemensam plattform och över huvud taget mer av samverkan. Mer detaljerad information om allt som sades på mötet har gått ut i FARR:s medlemsbrev.

FARR:s styrelse diskuterade den 22 januari vad FARR kan bidra med och tog fasta på alla önskemål om fortsatt information och samverkan. Allt kommer inte att kunna ske på en gång eftersom nästan allt arbete i FARR och de flesta medlemsföreningarna sker ideellt, men här följer några punkter som styrelsen vill arbeta vidare med på olika sätt:

  • Skapa en ny avdelning på FARR:s hemsida för information om Tidöavtalet och om de olika lagförslagen vartefter de presenteras och behandlas, inklusive tips om aktiviteter och debatt samt att bemöta felaktiga ”fakta”
  • Samla in och sprida förslag till agerande kring de kommande lagförslagen, som remisskrivande, artiklar, uppvaktningar eller annat, och även dela tips om sådant som kan användas i sociala medier, i poddar eller på annat sätt
  • Ordna fler nätverksträffar
  • Samverka med andra frivilligorganisationer och nätverk om analyser och att ta fram argumentation
  • Arbeta ihop med medlemsföreningar och asylsökandes föreningar för att utveckla och sprida bra projekt 

Den 25 mars har FARR en öppen kursdag i Stockholm (Skärholmen) som också kommer att ägnas åt Tidöavtalet, med information, debatt och tips om aktiviteter. För att underlätta resande börjar kursen 12:30, men det mesta kommer även att kunna följas digitalt.