Sofia sofiahayhtio@yahoo.se

Sofia sofiahayhtio@yahoo.se

A new family

Refugees in Europe face hostility. They are brutally refused at borders, experience severe violence or live under inhumane conditions in shelters throughout Europe. It’s time to change! Like Maria, there are many citizens who show solidarity with refugees in their…

A smooth landing in the Netherlands

Flyktingar i Europa möter fientlighet. De stoppas brutalt vid gränserna, utsätts för grovt våld eller lever under omänskliga förhållanden i tillfälliga läger i hela Europa. Det är dags att skapa förändring! Liksom Jan-Willem and Liselore, finns det många medborgare som …