Alla nyheter

FARR:s verksamhet under 2023!

Söndagen den 26 mars hade FARR årsmöte, vilket bland annat innebar att styrelsens utkast till verksamhetsplan diskuterades. Nedan följer ett…